Γνωριμίες

  1. Κύριος νέος, εμφανίσμος και ελεύθερος ζητά γνωριμία

    06/06  Γνωριμίες  ΣΠΑΡΤΗ. KYΡΙΟΣ  ανεξάρτητος, κοινωνικός, ελεύθερος επαγγελματίας επιστήμονας, 53 ετών, νεότατης εμφάνισης, ύψος 1.83,  αθλητικός, λεπτός, αναζητά κυρία μέχρι