Δύο υπουργοί απαντούν στον Βελόπουλο για τον Αλιευτικό Τουρισμό στην Πελοπόννησο11-11-2020 09:28   

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Στις 23/09/2020 ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είχε θέσει ερώτηση προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Αλιευτικός Τουρισμός στην Πελοπόννησο»

Ανέφερε συγκεκριμένα: « Με αφορμή πρόσφατη συνάντηση Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου με παράγοντες που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στον τομέα του αλιευτικού τουρισμού και η οποία παρουσιάζεται στον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και σε Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου «https://www.ppel.gov. gr/exetasi-ton-dinatotiton-gia-anaptixi-tou-alieftikou-tourismou-stin-periferia-peloponnisou/», συζητήθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου του αλιευτικού τουρισμού, ως θεματικού τουρισμού. Βάσει των κείμενων διατάξεων, πια, οι επαγγελματίες αλιείς επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα σκάφη τους και να δέχονται κόσμο για επίδειξη τρόπων ψαρέματος και για ψάρεμα. Μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών, δίνεται η δυνατότητα σε τουρίστες- ενδιαφερόμενους από εσωτερικό και εξωτερικό για κρατήσεις αλιευτικών εκδρομών στις θάλασσες της Ελλάδας. Εξ’ άλλου, αλιευτικός τουρισμός ορίζεται η επίδειξη μεθόδων αλιείας, αλιευτικών μέσων και εργαλείων, μεθόδων εκτροφής και καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, καθώς και η ανάδειξη τρόπου ζωής αλιευτικών κοινοτήτων και βιοποικιλότητας υδάτινων οικοσυστημάτων.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1.            Ποια είναι τα προγράμματα αλιευτικού τουρισμού, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και εφαρμογή στην Πελοπόννησο και πόσοι επαγγελματίες αλιείς της Πελοποννήσου έχουν ενταχθεί σε αυτά, ανά Περιφερειακή Ενότητα και τομείς δράσης αλιευτικού τουρισμού;

2.            Ποιοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται για τους όποιους ενδιαφερομένους, προκειμένου να ενταχθούν σε σχετικά ανωτέρω προγράμματα;

3.            Σε ποιες άλλες περιοχές της χώρας αναπτύσσεται ο αλιευτικός τουρισμός, ποια κονδύλια δόθηκαν, την τελευταία τριετία, για την ανάπτυξή του, ανά Περιφέρεια και πώς κατανεμήθηκαν ανά πρόγραμμα;»

Οι απαντήσεις των υπουργών έχουν ως εξής:

 Υπουργείο Ναυτιλίας

«Απάντηση της υπ' αριθ. πρωτ. 10038/24-9-2020 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλου».

Σε απάντηση της εν θέματι Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς καθορίζονται στην υπ’ Αριθμ. 414/2354/12-01-2015 κ.υ.α. (Β' 97), σύμφωνα με το άρθρο 2 της οποίας, αρμόδια Αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους. Μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών από την εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας και τη χορήγηση σχετικής έγκρισης (άρθρο 4), οι ενδιαφερόμενοι αλιείς ενημερώνουν εγγράφως την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή σχετικά με την πρόθεσή τους να διενεργήσουν τέτοιου είδους τουρισμό στην περιφέρεια δικαιοδοσίας τους.

Αντίγραφο της εν θέματι Ερώτησης κοινοποιείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Υπουργείο Τουρισμού

«Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή».

Σχετ.:     Η με Α.Π. 10038/24.09.2020 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Τουρισμού - Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμό 414/2354/12.1.2015 (Β' 97) ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς κατόχους επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που επιθυμούν να ασκήσουν αλιευτικό τουρισμό παράλληλα με τις επαγγελματικές αλιευτικές τους δραστηριότητες. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή αιτήματος αναγγελίας για την έναρξη της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού είναι η Υπηρεσία Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί τον φάκελο του σκάφους, η οποία συνεργάζεται με τις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές, για την έγκριση της διενέργειας αλιευτικού τουρισμού.

Επίσης, αποστέλλεται το με αριθμό ΕΔΕΤΤ/Α//717/01.10.2020 έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Τουρισμού προς ενημέρωση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ετικέτες: ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
 
Αποστολή της δικής σου   είδησης   ή   αγγελίας
 
 

Τιμές Καυσίμων ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Γιατροί ΕΟΠΥΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ