ΛΑΚΩΝΙΑ. Εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης την Τρίτη 3 Νοεμβρίου η χρηματοδότηση τριών Δήμων του Νομού Λακωνίας με το συνολικό ποσό των 280.000 ευρώ για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων των ισχυρών θεομηνιών που έπληξαν την περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Η χρηματοδότηση αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες. Αναλυτικότερα, για τον Δήμο Μονεμβασιάς εγκρίθηκε το ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000), για τον Δήμο Ευρώτα το ποσό των ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000) και για τον Δήμο Σπάρτης το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000).