ΝΕΑΠΟΛΗ. Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμόν 439 /10.11.2015 εγγράφου της Αντιπεριφερειάρχη Λακωνίας κ. Αδαμαντίας Τζανετέα ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων (ΟΑΕΕ) εξέδωσε την υπ΄ αριθμόν 1/ΔΙΕΣ/Φ19/6/113435/22.1.2016 (ΑΔΑ: 7ΡΓΡ4691Ω3-ΥΡΗ) Εγκύκλιο οδηγία : « Περί ρύθμισης τρεχουσών και καθυστερούμενων εισφορών ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε οριοθετημένες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης με 20η Ιουλίου 2015»

Η κ. Τζανετέα εξέφρασε την ικανοποίηση της που ο ΟΑΕΕ ανταποκρίθηκε άμεσα στο δίκαιο αίτημα των πολιτών και του Δήμου Μονεμβασίας λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί αλλά και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. «Με το παραπάνω έγγραφό μας έχουμε ζητήσει να εκδοθεί παρόμοια Απόφαση και για την πληγείσα, από θεομηνία, περιοχή της Σκάλας και αναμένουμε σύντομα να ικανοποιηθεί το αίτημα μας», δήλωσε η κ. Τζανετέα.