ΝΕΑΠΟΛΗ. Την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου, η Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξέδωσε εγκύκλιο στο πλαίσιο στήριξης, ανακούφισης και διευκόλυνσης των ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στην περιοχή της Νεάπολης του Δήμου Μονεμβάσιας που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 17ης με 20ης Ιουλίου 2015.

Ειδικότερα, προβλέπεται ρύθμιση στην οποία μπορούν να υπαχθούν οι παρακάτω ασφαλιστικές εισφορές:
Α) Τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές έξι μηνών, αρχής γενόμενης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (01.07.2015 – 31.12.2015), χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσαυξήσεων.
Β) Καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα εκείνου κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή, μετά των πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων υπολογισμένων κατά την 30.06.2015.