ΓΥΘΕΙΟ. Την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου στις 19.00, στον 1ο όροφο του κτιρίου του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ επί της οδού Βασιλέως Παύλου στο Γύθειο Δήμου Ανατολικής Μάνης, θα πραγματοποιηθεί δημόσια τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διαγραφή οφειλής Κουρτάκη Παναγιώτη
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
2. Διαγραφή οφειλής Τσατσούλη Πέτρου.
Εισηγήτρια: Λυροφώνη Γεωργία
3. Έγκριση της αριθ. 77/2015 ΑΔΣ του Ν.Π. ΟΚΠΑΠΑ με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού για καταβολή ετήσιας υποχρεωτικής εισφοράς υπέρ ΤΑΔΚΥ έτους 2015 (άρθρο 3 Ν. 1726/44).
Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος
4. Ανάκληση της αριθ. 377/2015 ΑΔΣ και λήψη νέας σχετικά με απόδοση ποσού 14.450,56€ από ΚΑΠ σε παιδικούς σταθμούς και Στάδιο-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Εισηγητής: Καρβούνης Δημήτριος
5. Παροχή εγγύησης του Δήμου Ανατ. Μάνης για δανειοδότηση της ΔΕΥΑ Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατ. Μάνης
6. Τροποποίηση της αριθ. 298/2015 ΑΔΣ Περί αγοράς οικοπεδικής έκτασης για τις ανάγκες του Δήμου.
Εισηγητής: Δήμαρχος Ανατ. Μάνης.
7. Απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2016.
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος
8. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλακτος Δ.Ε. Οιτύλου και Ανατ. Μάνης.
Εισηγητής: Χριστοδουλάκος Απόστολος
9. Αποσφράγιση φακέλων και αξιολόγηση γραπτών προσφορών και δικαιολογητικών υποψηφίων μισθωτών στο πλαίσιο της πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης με την ονομασία «Πύργος Καπετανάκου» στην Τ.Κ. Αρεόπολης- Ανακήρυξη πλειοδότη.
Εισηγητής: Τσιριγώτης Παναγιώτης
10. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Οιτύλου 2015».
Εισηγητής: Εξαρχάκος Γεώργιος
11. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) πόλεως Γυθείου»
Εισηγητής: Κουμεντάκος Αντώνιος
12. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή Γηπέδου Ποδοσφαίρου Δ.Κ. Γυθείου (1ος Ειδικός Προϋπολογισμός)»
Εισηγητής: Λεβεντζώνης Νικόλαος

13. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων 2014».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
14. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ««Επισκευή Δημοτικών Καταστημάτων 2014».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
15. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία ΔΕ Γυθείου και Σμύνους 2015»
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
16. Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Αναπλάσεις-Διαμορφώσεις ΔΕ Γυθείου 2015».
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ
17. ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας», το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος: «Διαχείριση Επιδημιολογικών Κινδύνων που προκύπτουν από Έντομα Διαβιβαστές (Κουνούπια, Σκνίπες, Φλεβοτόμοι). Δημιουργία και Οργάνωση Μηχανισμού Επαγρύπνησης, Ταχείας Αντίδρασης και Καταπολέμησης Εντόμων Διαβιβαστών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου».`
Εισηγητής: Καπασούρης Αλέξανδρος
18. Συζήτηση αιτήματος Ευγενίας Βακολιά για αντιστήριξη δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Μέλισσας με δική της δαπάνη
Εισηγητής: Αραπάκος Θεόδωρος