1. Μισθώνατε το ακίνητό σας μέσα από το Airbnb; Έρχεται εξονυχιστικός έλεγχος από την ΑΑΔΕ!

    20-01-2021  Οικονομία  ΕΛΛΑΔΑ. Η ΑΑΔΕ "ζεσταίνει" μηχανές για ελέγχους, στο πλαίσιο και του επιχειρησιακού της σχεδίου. Οι έλεγχοι ξεκινούν σε

  2. Πελοπόννησος: 7 στα 10 κρεβάτια είναι Airbnb

    21-11-2020  Τουρισμός  Οι κλίνες Airbnb έφτασαν αυτές των ξενοδοχείων στην Ελλάδα σύμφωνα με έρευνα του ΙΝΣΕΤΕ ΕΛΛΑΔΑ. «Μισή - μισή» είναι 

  3. Μεγάλο ενδιαφέρον για «Covid free» χειμερινούς προορισμούς!

    03-11-2020  Τουρισμός  Πόσο και που ωφελείται η Πελοπόννησος. Ενδιαφέρονται οι εγχώριοι εκδρομείς και οι εργαζόμενοι από απόσταση. Αύξηση στις ενοικιάσεις