ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΙΤΗΣ

Πελοπόννησος

«Ζούμε την απόλυτη υποβάθμιση του Αυτοδιοικητικού Θεσμού της Αιρετής Περιφέρειας»

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος  Πελοποννήσου Γιώργος Πετρίτσης σημειώνει: «Οι Αντιπεριφερειάρχες του κ. Νίκα έχουν μετατραπεί σε «influencers» και ιδιαίτερα στην Κορινθία όπου η κατάσταση έχει ξεφύγει».
24 Αυγούστου 2021 20:31