ΣΠΑΡΤΗ. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στο νομό Λακωνίας το πανελλήνιο συνέδριο της Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας με τη συμπαράσταση του Δήμου Σπάρτης και Μονεμβάσιας και της Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η πρόληψη και η προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας του παιδιού και του εφήβου μέσα από την επιστημονική έρευνα και διαφώτιση, την κοινωνική ενεργοποίηση σε συγκεκριμένες δράσεις και την κοινοτική αλληλεγγύη.

Κατά της εργασίες του συνεδρίου αποφασίστηκε η ίδρυση παραρτήματος της εταιρίας στη Λακωνία με έδρα τη Σπάρτη.

Το παράρτημα Λακωνίας προτίθεται σύντομα να αναλάβει δράσεις που σε συντονισμό με αντίστοιχους φορείς πρόληψης και προαγωγής υγείας, θα ερευνήσει τις τοπικές ανάγκες σε αντίστοιχα θέματα και θα διαμορφώσει στρατηγική παρεμβάσεων τις οποίες και θα υλοποιήσει με τη συνδρομή των εδώ μελών και φίλων-εθελοντών του τοπικού παραρτήματος.

Προς τον σκοπό αυτό καλούνται οι Λάκωνες πολίτες που ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν τις δράσεις της εταιρίας ως μέλη ή εθελοντές να επικοινωνήσουν με το παράρτημα στην ηλεκτρονική Διεύθυνση: SocPedLak@gmail.com.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα
της εταιρίας: http://www.socped.gr/ ή του παραρτήματος Λακωνίας: https://sites.google.com/site/socpedlak/.