ΣΠΑΡΤΗ. Ο Δήμος Σπάρτης ενημερώνει ότι συνεχίζει την τοποθέτηση Internet σε Αγροτικά Ιατρεία των Τοπικών Κοινοτήτων.

Συγκεκριμένα την προηγούμενη εβδομάδα συνδέθηκαν οι Τοπικές Κοινότητες Πελλάνας, Λογγανίκου και Βορδόνιας.

Η ενέργεια αυτή του Δήμου Σπάρτης γίνεται προκειμένου οι γιατροί να μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και να διευκολύνεται κατά το μέγιστο η εξυπηρέτηση των δημοτών.