ΣΠΑΡΤΗ. Με απόφαση υπουργού και δημοσίευση στο ΦΕΚ αντικαταστάθηκαν οι πολίτες που είχαν οριστεί μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Σπάρτης. Με τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του 2014 τα νέα μέλη αντικαθιστούν τα παλαιά ως εξής:

Η Τζανετάκου Ελένη του Πέτρου, δημοσιογράφος αντικαθιστά το τακτικό μέλος Δημήτριο Παναγιωτακάκο.

Η Καβαλιεράκη – Καλαμπαλίκη Αντωνία του Παναγιώτη, συνταξιούχος αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος Τσοχαντάρη Άννα.

Η Μαγγαλούση Σταματική του Νίκωνα, συνταξιούχος ΟΑΕΕ αντικαθιστά το τακτικό μέλος Τσίπουρα Κωνσταντίνο.

Ο Δημητρόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα, συνταξιούχος, αντικαθιστά το αναπληρωματικό μέλος Πετροπούλου Βασιλική.

Η Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα του Χρήστου, λογίστρια, αντικαθιστά το τακτικό μέλος Κωνστάντου – Ταϊφάκου Διαμάντω. Αντικαταστάτης ορίστηκε ο Σπανός Ευάγγελος.

Σταθερή στη θέση της παραμένει η Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Εύη Παπαγεωργίου. Άλλες αλλαγές θα προκύψουν στους εκπροσώπους Ιατρών κι εργαζομένων αν προηγουμένως σημειωθούν μεταβολές μετά από αρχαιρεσίες στους Συλλόγους τους.
Οι αλλαγές που αποφάσισε ο υπουργός έχουν χαρακτηριστικά Σύριζα και ΑΝΕΛ αλλά και πριμοδότηση των γυναικών. Η θητεία των μελών λήγει με τη λήξη της θητείας και των υπολοίπων μελών, δηλαδή στις 30 Μαρτίου 2016.