Ενοικιάζονται στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, 2 εφαπτόμενα, ισόγεια καταστήματα έναντι του Β' Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης, 63 τ.μ. και 62 τ.μ., με αντίστοιχους υπόγειους βοηθητικούς χώρους 48 τ.μ. και 18 τ.μ. Τιμή ενοικίασης 600 ευρώ έκαστο. Δύναται επίσης η μίσθωση των 2 καταστημάτων ως ένα αυτοτελές κατάστημα των 125 τ.μ.

Πληροφορίες: SPARTALAND Real Estate

Χρήστος Κ. Πριστούρης

Λυκούργου 95, Σπάρτη

τηλ. 27310 29080, 6977617555

email: info@spartaland.gr

www.spartaland.gr