ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πελοπόννησος

Mετατρέπουν την Καλαμάτα σε πρότυπη πόλη για ψηφιακούς νομάδες!

Οι ψηφιακοί νομάδες είναι εργαζόμενοι, που η φυσική τους παρουσία σε κάποιο χώρο εργασίας δεν είναι αναγκαία, καθώς εργάζονται αποκλειστικά σε διαδικτυακό περιβάλλον. Στην επιλογή της απόφασης για το πού…
27 Απριλίου 2021 08:18
Ελλάδα

Το Ελληνικό Internet Exchange αναβαθμίζεται

Μέσω της αναβάθμισης αυτής επιτυγχάνονται: περισσότερη διαθεσιμότητα, μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερες ταχύτητες για τα συνδεδεμένα μέλη και, κατ’ επέκταση, για τους πολίτες
14 Απριλίου 2021 10:32