Ζητείται σερβιτόρα στον ξενώνα Πρυτανείο στην περιοχή Τσίντζινα Λακωνίας. Απαιτούμενα προσόντα:

Γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας,

Προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο της εστίασης,

Ηλικία μεταξύ 25 και 35 ετών,

Θα εκτιμηθεί πτυχίο ανάλογης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων και επιπλέον ξένης γλώσσας.

Δίνονται:

Διαμονή σε ιδιωτικό χώρο,

ασφάλεια,

καλές αμοιβές, (600,00€/μηνα, το χειμώνα)

προοπτική για μόνιμη συνεργασία.

Η θέση είναι μόνιμη, με καλές αποδοχές και ασφάλιση,

Παρακαλούνται βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία σας, στο email info@pritanio.gr

Πληροφορίες: 2731026982

www.pritanio.gr

info@pritanio.gr