Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης*

Το Υπουργείο Εσωτερικών υπενθυμίζει ότι οι Δήμοι της χώρας, οφείλουν να δημιουργήσουν ειδικά διαμορφωμένο χώρο υποδοχής και υποστήριξης εκλογέων με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα στα εκλογικά τμήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρία (Α.μεΑ.) , με βάση άρθρο που συμπεριελήφθη στον εκλογικό νόμο (Άρθρο 83, παρ. 3Α του π.δ. 26/2012) και τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή στις Βουλευτικές Εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.

Ως εκ τούτου, επισημαίνεται ότι οι οικείοι Δήμοι οφείλουν να φροντίσουν για τη δημιουργία του ειδικά διαμορφωμένου χώρου και να ορίσουν αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο. Προ των εκλογών , οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει ώστε τα δημοτικά κτίρια όπου θα διεξαχθούν οι εκλογές, να είναι κατάλληλα προς χρήση. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται η ψήφος με σταυρό προτίμησης, η οποία δίνει στους ψηφοφόρους τη δυνατότητα να επιλέξουν συγκεκριμένους υποψήφιους. Μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης. Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει τις αντίστοιχες έδρες. Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να συγκεντρώσουν τουλάχιστον το 3% των ψήφων για να μπορέσουν να εκλέξουν ευρωβουλευτή.

Οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στην Ευρωβουλή έως το 2029. Σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, όλες οι χώρες πρέπει να χρησιμοποιούν εκλογικά συστήματα που να εξασφαλίζουν αναλογική εκπροσώπηση, πράγμα που σημαίνει ότι ο αριθμός των εκλεγμένων μελών κάθε κόμματος εξαρτάται από το ποσοστό των ψήφων που έλαβε το κόμμα.

Συνολικά 720 ευρωβουλευτές θα εκλεγούν στις επικείμενες εκλογές, 15 περισσότεροι σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές. Κατά γενικό κανόνα, ο αριθμός των ευρωβουλευτών αποφασίζεται πριν από κάθε εκλογική διαδικασία. Το σύνολο δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 750 συν τον πρόεδρο. Οι Έλληνες ψηφοφόροι για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο ασφαλιστικού ταμείου για τον απαραίτητο έλεγχο. H αναγνώριση των εκλογέων μπορεί να γίνει και με χρήση της ψηφιακής ταυτότητας.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος των εκλογών (άρα οι γεννηθέντες ως τις 31/12/2007) και είναι είτε Έλληνες πολίτες, είτε πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ με μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα. Ειδική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών εξηγεί τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις προσεχείς ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των 21 μελών που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Συγκεκριμένα ισχύουν τα ακόλουθα :

α) Οι Έλληνες εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε βασικό εκλογικό κατάλογο δήμου της Χώρας και κατοικούν ή διαμένουν εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ, μόνο μέσω της επιστολικής ψήφου, αφού εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου με δική τους μέριμνα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.
Είναι αυτονόητο ότι όσοι εκλογείς δεν έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου – και την ημέρα των ευρωεκλογών βρίσκονται στην Ελλάδα- ψηφίζουν σε εκλογικό τμήμα του δήμου του οποίου είναι δημότες και εκλογείς. β) Οι εντός Επικράτειας εκλογείς μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις

Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 :
-είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα την ημέρα των εκλογών,
όπως αυτό γίνεται σε όλες τις εκλογές,
– είτε με επιστολική ψήφο, εφόσον έχουν εγγραφεί στους ειδικούς εκλογικούς
καταλόγους εκλογέων επιστολικής ψήφου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Διευκρινίζεται ότι όσοι εκλογείς ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα με επιστολική ψήφο, αποκλείονται από την ψηφοφορία με αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικό τμήμα και για το λόγο αυτό, στον βασικό εκλογικό κατάλογο του δήμου εγγραφής τους θα υπάρχει ειδική σήμανση «Τ» (Ταχυδρομικά) και συνεπώς, ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν θα τους επιτρέψει να ψηφίσουν με φυσική παρουσία.

Για όσους εκλογείς, όμως, έχουν εγγραφεί να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο αλλά δεν έχει παραληφθεί ο φάκελος επιστροφής επιστολικής ψήφου τους εμπρόθεσμα (δηλαδή έως τις 17:00 την παραμονή των ευρωεκλογών), οι δικαστικοί αντιπρόσωποι στα εκλογικά τμήματα που είναι εγγεγραμμένοι θα έχουν ενημερωθεί για το γεγονός μη παραλαβής του φακέλου, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών, και θα επιτρέψουν στους εκλογείς αυτούς να ψηφίσουν με φυσική παρουσία από τις 11:00 το πρωί και μετά, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν.5083/2024, προκειμένου να μη στερηθεί κανείς εκλογέας τη δυνατότητα άσκησης του δικαιώματός του.

Οι εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των είκοσι ένα (21) Ελλήνων

ευρωβουλευτών-μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διενεργηθούν με τους βασικούς εκλογικούς καταλόγους και τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

1. Βασικοί εκλογικοί κατάλογοι
Στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους είναι εγγεγραμμένοι, ανά δήμο, όλοι οι πολίτες
Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο) έτος της ηλικίας τους, δηλαδή, έχουν γεννηθεί μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2007(αρθ.4 π.δ. 26/2012- δικαίωμα του εκλέγειν).
Για την διεξαγωγή των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 οι βασικοί εκλογικοί κατάλογοι περιλαμβάνουν όλες τις μεταβολές (νέοι εκλογείς, μεταβολές λόγω μεταδημότευσης, διόρθωσης στοιχείων εγγραφής και απόκτησης ή απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας, θανάτου) της Α’ Αναθεώρησης (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024) που έχουν συντελεστεί
μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024 (αρθ. 12 π.δ. 26/2012).

2. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι ετεροδημοτών ( αρθ.95 π.δ. 26/2012)
Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που έχουν συντελεστεί μέχρι και την 30η Απριλίου 2024.
Επισημαίνεται ότι η εγγραφή εκλογέων στους καταλόγους ετεροδημοτών είναι πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, αίρεται δε μόνο με την υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο εκλογέα.

Υπενθυμίζεται ότι στις ευρωεκλογές οι ετεροδημότες εκλογείς ψηφίζουν στον τόπο
διαμονής τους, στα κοινά εκλογικά τμήματα, διότι το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο για όλη την επικράτεια και συνεπώς, παρέλκει η σύσταση εκλογικών τμημάτων (αμιγών ή μεικτών) ετεροδημοτών.

Επιπλέον, στο βασικό κατάλογο υπάρχει η ειδική σήμανση «Ε» (ετεροδημότης) και επομένως, ο ετεροδημότης εκλογέας δεν μπορεί να ψηφίσει σε εκλογικό τμήμα του δήμου της βασικής του εγγραφής. Ακόμα, σε περίπτωση που ετεροδημότες εκλογείς υποβάλουν αίτηση και εγγραφούν στους ειδικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου, με μέριμνα του Υπουργείου Εσωτερικών τίθεται στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών η ειδική σήμανση «Τ» (Ταχυδρομείο) και συνεπώς οι εκλογείς αυτοί δεν μπορούν να ψηφίσουν σε εκλογικό τμήμα του τόπου διαμονής τους.

3. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο τρίτο ν.
2196/1994)
Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε)
περιλαμβάνονται οι πολίτες-εκλογείς των λοιπών 26 κρατών μελών της Ε.Ε, εφόσον
διαμένουν στη χώρα μας και υπέβαλαν σχετική αίτηση εγγραφής στον οικείο δήμο,
προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές για την ανάδειξη των Ελλήνων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στους καταλόγους των πολιτών της Ε.Ε περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής) που έχουν συντελεστεί, μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους πολιτών της Ε.Ε. είναι πάγια και διαρκής (για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές που παρέχεται αυτό το δικαίωμα), αίρεται δε μόνο, με την υποβολή αίτησης διαγραφής από τον ενδιαφερόμενο.

4. Ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι στρατιωτικών, αστυνομικών, πυροσβεστών,
ναυτικών (παρ.1 και 7 άρθ. 27 του π.δ. 26/2012)

Για την κατάρτιση και επικύρωση των ειδικών εκλογικών καταλόγων των στρατιωτικών, λιμενικών, του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και των ναυτικών που θα ψηφίσουν στις προσεχείς ευρωεκλογές, σε εκλογικό τμήμα του δήμου που υπηρετούν, θα ακολουθήσει ειδική εγκύκλιος, αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.
Σημειώνεται ότι οι καταστάσεις του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012, συντάσσονται με ευθύνη των διοικητών ή των προϊστάμενων κάθε μονάδας ή υπηρεσίας, μετά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος των Ευρωεκλογών. Ακολούθως, οι καταστάσεις αυτές αποστέλλονται εντός 5 ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου στον Προέδρο Πρωτοδικών της οικείας περιφέρειας, για την επικύρωση τους, με ισχύ ειδικών εκλογικών καταλόγων. Επιστολική ψήφος : Τη διανομή των φακέλων στους 153.3222 εγγεγραμμένους εντός ελληνικής επικράτειας έχουν αναλάβει τα ΕΛΤΑ και μία ιδιωτική εταιρεία ταχυμεταφορών. Για τους 49.234 εγγεγραμμένους Έλληνες εκλογείς που διαμένουν σε συνολικά 127 χώρες του εξωτερικού η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω αντίστοιχων τοπικών εταιρειών.

Ο φάκελος που θα λάβουν οι 202.556 ψηφοφόροι περιέχει:
1.Ένα έντυπο οδηγιών, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλογοι των υποψηφίων ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων.
2. Το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει το σύνολο των κομμάτων που συμμετέχουν στις εκλογές και ειδικό χώρο για την επιλογή των υποψηφίων κάθε συνδυασμού από τους εκλογείς.
3.Τον φάκελο ψηφοφορίας, μέσα στον οποίο πρέπει να τοποθετηθεί το ψηφοδέλτιο
4.Την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επιστολικής ψήφου η οποία μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας epistoliki.ypes.gov.gr και
5.Τον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου, ο οποίος θα πρέπει να αποσταλεί έγκαιρα στον χώρο συλλογής επιστολικών ψήφων. Η επιστροφή του φακέλου με το ψηφοδέλτιο γίνεται δωρεάν για τους εκλογείς εντός της ελληνικής επικράτειας, οι οποίοι είτε επικοινωνούν με την εταιρεία (τα στοιχεία επικοινωνίας αναγράφονται στο αρχικό μήνυμα) και κανονίζουν ημέρα και ώρα παράδοσης στο χώρο τους από υπάλληλο, είτε τον παραδίδουν αυτοπροσώπως σε ένα από τα καταστήματα της εταιρείας. Οι κάτοικοι του εξωτερικού εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν δωρεάν τον φάκελο, πρέπει να απευθυνθούν στην ίδια εταιρεία που τους τον παρέδωσε. Εναλλακτικά, επιλέγουν άλλον τρόπο αποστολής αλλά με δική τους δαπάνη, η οποία θα επιστραφεί στον εκλογέα με σταθερή ισοτιμία.

Πότε πρέπει να στείλουν τον φάκελο με την επιστολική ψήφο οι ψηφοφόροι

Oι επιστολικές ψήφοι, για να καταμετρηθούν, πρέπει να φτάσουν στον προορισμό τους (χώρο συλλογής επιστολικών ψήφων), την παραμονή των εκλογών και συγκεκριμένα έως και το Σάββατο 8 Ιουνίου 2024 και ώρα Ελλάδας 17:00. Για να είναι εντός της προθεσμίας, οι εκλογείς θα πρέπει να αποστείλουν το τον φάκελο με το ψηφοδέλτιο πριν από τέσσερις έως 11 μέρες νωρίτερα ανάλογα την περίπτωση.

Για τους διαμένοντες στην Ελλάδα η καταληκτική ημερομηνία αποστολής είναι η Δευτέρα 3 Ιουνίου εάν τον φάκελο παραλάβει υπάλληλος της ταχυδρομικής εταιρείας και η Τρίτη 4 Ιουνίου εφόσον η κατάθεση του φακέλου γίνει απευθείας στα γραφεία της εταιρείας. Για τους διαμένοντες στο εξωτερικό ο φάκελος πρέπει να αποσταλεί το αργότερο έως και την Τρίτη 28 Μαΐου. Το υπουργείο Εσωτερικών συνιστά ο φάκελος να αποσταλεί συστημένος και express.

Αν ο φάκελος δεν φτάσει εγκαίρως στον χώρο συλλογής των επιστολικών ψήφων, επιστρέφεται στον αποστολέα χωρίς να ανοιχτεί. Σε αυτή την περίπτωση η συμμετοχή στις εκλογές γίνεται μόνο με προσέλευση στο εκλογικό τμήμα.

Όποιοι χάσουν το ψηφοδέλτιο ή την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση μπορούν να τα εκτυπώσουν μέσω της πλατφόρμας της επιστολικής ψήφου epistoliki.ypes.gov.gr, επιλέγοντας «Οδηγίες επιστολικής ψήφου» και στη συνέχεια «Αρχεία επιστολικής ψήφου». Τα άτομα με αναπηρία μπορούν να επισκεφθούν την ειδικά διαμορφωμένη για αυτά ιστοσελίδα epistoliki.ypes.gov.gr/myvote, όπου έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να εκτυπώσουν με εύκολο και απλό τρόπο το ψηφοδέλτιό τους. Μόλις παραλάβει τον φάκελο ο εκλογέας, θα έχει επίσης μία υπεύθυνη δήλωση που θα λέει ότι αυτός ο ίδιος ψηφίζει. Αν θέλει μπορεί να κάνει αυτή τη δήλωση μέσω του gov.gr οπότε δεν απαιτείται και κάποια φωτοτυπία ταυτοποιητικού εγγράφου. Εάν δεν το κάνει μαζί με την υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει και φωτοτυπία ταυτοποιητικού εγγράφου, δηλαδή ταυτότητας, διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης. Σύμφωνα με τα επιμέρους στατιστικά στοιχεία, η συντριπτική πλειοψηφία των εκτός επικράτειας εκλογέων εντοπίζεται σε χώρες της Ευρώπης.


Αναλυτικά οι εγγεγραμμένοι έχουν ως εξής:

 • - Ευρώπη - 41.680 (84,6%).
 • - Βόρεια και Κεντρική Αμερική - 5.033 (10,2%).
 • - Ασία - 1.017 (2,1%).
 • - Αφρική - 476 (1%).
 • - Νότια Αμερική - 233 (0,5%).
 • - Ωκεάνια 835 (1,7%)..

Η ηλικιακή κατανομή των εγγεγραμμένων έχει ως εξής:

 • - 17 - 30 ετών - 34.147 (16,9%).
 • - 31 - 40 ετών - 34.543 (17,1%).
 • - 41 - 50 ετών - 38.904 (19,2%).
 • - 51 - 60 ετών - 35.632 (17,6%).
 • - 61 - 70 ετών - 27.172 (13,4%).
 • - Άνω των 71 ετών - 32.158 (15,9%).


Οι εκλογείς με δικαίωμα επιστολικής θα παραλάβουν το επόμενο διάστημα δέμα με τα ψηφοδέλτια και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης και αποστολής ώστε η ψήφος τους να φτάσει στα κέντρα διαλογής έως τις 17:00 της 8ης Ιουνίου. Όλοι οι Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφο, εφόσον είχαν υποβάλει αίτηση μέχρι την Μεγάλη εβδομάδα.

Οι εκλογείς που δεν μπορούσαν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή με κάποιον από τους διαθέσιμους τρόπους, μπορούσαν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ ή τις διπλωματικές αρχές της Ελλάδας στο εξωτερικό, προκειμένου να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους επιστολικής ψήφου. Οι υπάλληλοι, αφού ταυτοποιήσουν τον εκλογέα με την επίδειξη έγκυρου ταυτοποιητικού εγγράφου, υποβάλουν αίτηση εγγραφής εκ μέρους του, την οποία εν συνεχεία υπογράφει ο εκλογέας. Ο εκλογέας ενημερώνεται με μήνυμα κινητού τηλεφώνου και email, εφόσον το έχει δηλώσει, για την παραλαβή του φακέλου του από τα Εκλογικά Τμήματα Διαλογής Ψηφοδελτίων Επιστολικής Ψήφου. Ο εκλογέας διαβάζει προσεκτικά το έντυπο των οδηγιών. Συμπληρώνει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση έγχαρτα ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr και γράφει τα στοιχεία του στον φάκελο επιστροφής επιστολικής ψήφου. Επιλέγει τον συνδυασμό που επιθυμεί και τους υποψηφίους ευρωβουλευτές ή ψηφίζει λευκό.

Βάζει το ψηφοδέλτιο στον ειδικό φάκελο ψηφοφορίας, τον κλείνει και τον βάζει στον φάκελο επιστροφής. Σε περίπτωση που έχει συμπληρώσει την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση έγχαρτα την βάζει στον φάκελο επιστροφής, μαζί με το φωτοαντίγραφο ελληνικής ταυτότητας, ελληνικού διαβατηρίου ή ελληνικού διπλώματος οδήγησης.

Αποστέλλει τον φάκελο προς την προσυμπληρωμένη διεύθυνση του κέντρου διαλογής επιστολικής ψήφου. Η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων γίνεται ταυτόχρονα με όλες τις υπόλοιπες ψήφους, το απόγευμα της Κυριακής των εκλογών. Αν ο εκλογέας έχει κάνει αίτηση εμπρόθεσμα για επιστολική ψήφο, θα υπάρχει ειδική ένδειξη στους εκλογικούς καταλόγους και ο δικαστικός αντιπρόσωπος δεν θα του επιτρέψει να ψηφίσει σε περίπτωση που προσπαθήσει να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα με φυσική παρουσία. Η ψήφος είναι μυστική. Η μυστικότητα της επιστολικής ψήφου επιτυγχάνεται με τον διαχωρισμό της υπεύθυνης δήλωσης από τον κλειστό φάκελο ο οποίος περιέχει το ψηφοδέλτιο και ο οποίος είναι αυτός που μπαίνει στην κάλπη ψηφοφορίας. Η έγχαρτη αίτηση - υπεύθυνη δήλωση φυλάσσεται ξεχωριστά και δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να συνδυαστεί με το ψηφοδέλτιο. Το δε φωτοαντίγραφο της ταυτότητάς χρησιμοποιείται αποκλειστικά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ότι δεν ψήφισε κάποιος άλλος για λογαριασμό του εκλογέα.

Ο χώρος που βρίσκονται οι κάλπες φυλάσσεται από την Ελληνική Αστυνομία, παρακολουθείται και καταγράφεται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Το υλικό καταγραφής φυλάσσεται στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Ο φάκελος ψηφοφορίας, μαζί με το υπόλοιπο υλικό πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα εκ νέου αποστολής φακέλου, καθώς ο κάθε φάκελος είναι προσωπικός και η νέα εκτύπωση θα χρειαστεί χρόνο ο οποίος δεν θα επιτρέψει την έγκαιρη παραλαβή της ψήφου.

Αν άλλαξα γνώμη και θέλω να ψηφίσω με φυσική παρουσία,

μπορεί να γίνει μόνο αν δεν έχει παραληφθεί ο φάκελος εμπρόθεσμα (δηλαδή έως τις 17:00 την παραμονή των εκλογών). Σε αυτή την περίπτωση, ο δικαστικός αντιπρόσωπος στο εκλογικό τμήμα που είναι εγγεγραμμένος ο εκλογέας θα έχει ενημερωθεί για το γεγονός μη παραλαβής του φακέλου και θα επιτρέψει στον εκλογέα να ψηφίσει με φυσική παρουσία από τις 11:00 το πρωί και μετά. Το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο και τυπώνεται με ευθύνη του υπουργείου Εσωτερικών.

Στην πρώτη σελίδα, εμφανίζονται όλα τα κόμματα, συνδυασμοί και συνασπισμοί κομμάτων που είναι υποψήφια και ο εκλογέας βάζει σταυρό σε αυτό που επιλέγει. Σε αυτή την σελίδα υπάρχει και η διακριτή επιλογή «Δεν επιλέγω κανέναν από τους ανωτέρω - Ψηφίζω λευκό».

Στη δεύτερη σελίδα, εμφανίζεται πίνακας με αριθμούς από το 1 έως το 42. Ο εκλογέας επιλέγει από 0 έως 4 υποψηφίους ευρωβουλευτές του κόμματος ή συνδυασμού προτίμησής του σημειώνοντας ευδιάκριτα τον αριθμό που αντιστοιχεί στον κάθε υποψήφιο της επιλογής του, όπως αυτός αναγράφεται στον κατάλογο υποψηφίων. Στο τέλος, ο εκλογέας σημειώνει τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που έχει επιλέξει, δηλαδή 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4.

Στην περίπτωση που ο εκλογέας κάνει λάθος επιλογή ή το ψηφοδέλτιο υποστεί φθορά, ο εκλογέας έχει τη δυνατότητα να εκτυπώσει ένα μόνο νέο ψηφοδέλτιο από την σελίδα του υπουργείου Εσωτερικών, να το συμπληρώσει εκ νέου και να το βάλει στον φάκελο ψηφοφορίας.

(*) Δικηγόρος Αθηνών-Συνταγματολόγος- νομικός συνεργάτης Πατριαρχείου στην Ελλάδα- Δ.Σ. ιδρύματος Μπότσαρη- νομικός σύμβουλος Βορειοηπειρωτών Ελλάδος- συνήγορος Αμερικανικού δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα- Δ.Σ. πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων- τακτικό μέλος διοικητικού συμβουλίου στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο.

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr