Σκέψη και γνώμη: Δημοπρατήθηκε η επέκταση της Λυκούργου- Ένα έργο σταθμός, ίσως το μεγαλύτερο της επόμενης πεντηκονταετίας.

Γράφει ο Χρήστος Πλειώτας*

Την περίοδο 2000 – 2006 η Ελλάδα ενισχύεται με σημαντικούς πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής πολιτικής.

Οι πόροι που διατίθενται στην χώρα μας, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, οδηγούν σε πραγματική σύγκλιση με τις υπόλοιπες οικονομίες των κρατών – μελών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση βασικών ελλείψεων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, κυρίως στους τομείς των υποδομών, της ανάπτυξης, των ανθρώπινων πόρων και της παραγωγικότητας. Η στήριξη που παρέχει στην Ελλάδα η Ευρωπαική ένωση πραγματοποιείται μέσω: α/ Του κοινοτικού πλαισίου στήριξης. β/ Των κοινωνικών πρωτοβουλιών. γ/ Του ταμείου συνοχής.

Οι συνολικοί χρηματοδοτικοί πόροι του Γ΄ Κοινοτικού πλαισίου στήριξης (Κ.Π.Σ.) και του ταμείου συνοχής ανέρχονταν σε 48,30 δις ευρώ.

Για την επίτευξη των στόχων του Κ.Π.Σ. το 2000 – 2006 καταρτίστηκαν και υλοποιήθηκαν 25 επιχειρησιακά προγράμματα που αφορούσαν εθνικές τομεακές πολιτικές ενώ 13 ήταν Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα (Π.Ε.Π.) ένα για κάθε μία από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, στα οποία είχε κατανεμηθεί το 1/3 περίπου των διαθέσιμων πιστώσεων των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2000 – 2006.

Εν συνεχεία του Γ΄ κοινοτικού πλαισίου στήριξης 2000 – 2006 έρχεται το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 – 2013 που αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραμματισμό των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο της περιόδου 2007 – 2013.

Το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 διαρθρώθηκε σε επιχειρησιακά προγράμματα, έτσι ώστε να υλοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές της χώρας. Ο Στρατηγικός σχεδιασμός της χώρας για την περίοδο 2007 – 2013 υλοποιήθηκε μέσα από οκτώ (8) τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα Εθνικής εμβέλειας πέντε (5) περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα και δέκα τέσσερα (14) προγράμματα Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας.

Την 19 – 07 – 2012 ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης αποφασίζει κάτι σπουδαίο και μεγάλο για την πόλη της Σπάρτης, τον Δήμο Σπάρτης, την Λακωνία και την Περιφέρεια Πελοποννήσου ευρύτερα.

Την ένταξη της πράξης «Παραλλαγή της Επαρχιακής οδού 4 στο Τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα» με κωδικό MIS 380851 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι».

Πρόκειται για την εναρκτήρια πράξη μίας πρωτοπόρας αναπτυξιακής παρέμβασης, ενός έργου, που μέλει να αναβαθμίσει τον οδικό άξονα Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο και να συμβάλει αποφασιστικά στην εύκολη και άμεση σύνδεση της πρωτεύουσας του Νομού Λακωνίας (Σπάρτης), με το Εθνικό δίκτυο της Περιφέρειας και της χώρας ευρύτερα.

Παραλλήλως εξασφαλίζεται αξιόπιστη πρόσβαση στην πόλη της Σπάρτης από τα ανατολικά (όπου δημιουργείται μία σύγχρονη είσοδος) και επιτέλους αποκτάται μία σύγχρονη συγκοινωνιακή υποδομή, σε συνδυασμό του έργου αυτού αφενός μεν με την υπό κατασκευή οδική αφετηρία Σπάρτη – Λεύκτρο, η οποία χρησιμοποιεί τμήμα της Επαρχιακής οδού 4 μήκους 650 μέτρων, το οποίο βελτιώνεται, αφετέρου δε με την οδική αρτηρία Σκούρα – Πυρί, η οποία και αυτή συνδέεται με την επαρχιακή οδό 4 στην περιοχή της Σκούρας, νότια της Σπάρτης, όπου και προβλέπεται η γέφυρα που θα περνάει άνω του ποταμού Ευρώτα.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αξιολογώντας ορθά την σημασία του έργου το ενέταξε στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013. Κατ’ εμέ πρόκειται για το μεγαλύτερης σημασίας έργο που πρόκειται να χαρακτηρίσει την Σπάρτη για τα επόμενα 50 χρόνια.

Συνακόλουθα την Πέμπτη 29 – 10 – 2015 δημοπρατήθηκε το εν λόγω έργο με τον τίτλο: «Παράκαμψη Επαρχιακής οδού 4 στο τμήμα Σπάρτη – Πλατάνα – Σκούρα» προϋπολογισμού 11.420.000 ευρώ από την Δ/νση Τεχνικών έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας και ουσιαστικά οδεύει προς την έμπρακτη υλοποίηση του.

Για να αντιληφθείτε όλοι την σημασία του έργου, Σας γνωρίζω με απλά λόγια ότι: Με το έργο αυτό επεκτείνεται η οδός Λυκούργου προς τα ανατολικά. Σήμερα σταματά στην περιοχή ΚΤΕΛ Σπάρτης. Με την επέκτασή της, η Λυκούργου θα συνεχιστεί από εκεί που σήμερα σταματά, δηλαδή από το ύψος του ΚΤΕΛ και με κατεύθυνση ανατολική, θα διαβαίνει τον ποταμό Ευρώτα μέσω γέφυρας, που θα κατασκευαστεί και θα καταλήγει στην Επαρχιακή οδό 4 (είναι η οδός Σπάρτης – Πλατάνας – Σκούρας).

Στην εν λόγω Επαρχιακό οδό συναρμόζει – καταλήγει και η υπό κατασκευή σύγχρονη οδική αρτηρία Λεύκτρο – Σπάρτη όπου σε συνδυασμό με τον υπό κατασκευή οδικό άξονα Σκούρα – Πυρί ολοκληρώνουν την παράκαμψη της Σπάρτης.

Σημειώνω με έμφαση ότι η επέκταση της οδού Λυκούργου προς ανατολάς θα γίνει όπως έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί από το Γενικό πολεοδομικό σχέδιο (Π.Σ.) της πόλεως Σπάρτης.

Το έργο της επέκτασης της Λυκούργου, σταθμός κατ’ εμέ στην ανάπτυξη της περιοχής, εξασφαλίζει πρωτίστως στην πρωτεύουσα του νομού Λακωνίας μία ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΙΣΟΔΟ που θα αποφορτίσει την πόλη από τον σημερινό κυκλοφοριακό της φόρτο και θα διευκολύνει την προσβασιμότητα των επισκεπτών της.

Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Σπάρτης το 2013 υποστήριξα με θέρμη και επιχειρήματα την ανάγκη θετικής γνωμοδότησης του σώματος επί της μελέτης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών του εν λόγω έργου, η οποία είναι άρτια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης δεν είχε καμία αποφασιστική αρμοδιότητα επί του θέματος, πλην όμως ορθώς σε συνεδρίασή του εξέφρασε θέση επί της μελέτης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Δυστυχώς κατ’ εμέ το κυρίαρχο πολιτικό όργανο της πόλης πλειοψήφησε υπέρ της μη έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, κάνοντας μία εξόχως κατά τη άποψή μου κοντόφθαλμη, ουσία αβάσιμη και άστοχη εκτίμηση των πραγμάτων.

Είναι ευτυχές το γεγονός ότι παρά την λανθασμένη θέση που εξέφρασε η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης (κατεγράφη βεβαίως μία ισχυρότατη μειοψηφία) το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στην συνέχεια ενέκρινε με μεγάλη πλειοψηφία την μελέτη περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για το εν λόγω έργο, την 30 – 10 – 2013 με την υπ’ αρ. πρωτ. 64501/2625 απόφασή του και σηματοδότησε την περαιτέρω πορεία του προς την υλοποίηση.

Θέλω να επισημάνω ότι: Για να φθάσει να δημοπρατηθεί ένα έργο αναζητώντας μειοδότη που θα το εκτελέσει και θα το παραδώσει κατάλληλο προς χρήση, απαιτούνται πλήρη σχέδια που συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης και αφορούν όλες τις αναγκαίες μελέτες, δηλαδή συγκοινωνιακές (κύριας οδού και βοηθητικού δικτύου, κόμβων, σήμανσης, ασφάλιση) στατικές (γέφυρας Ευρώτα, γέφυρας κάτω διάβασης), υδραυλικές (αποχέτευσης, αποστράγγισης οδών, οχετών και διευθέτησης ρέματος Αφυσσίου, καταστρώματος γεφυρών), υποστηρικτικές μελετών (οριστική γεωλογική μελέτη, γεωτεχνική μελέτη, έλεγχος ανομοιόμορφης ροής του ποταμού Ευρώτα, περιβαλλοντική μελέτη κ.λ.π).

Όλες οι ανωτέρω μελέτες υπάρχουν και συνοδεύουν τα τεύχη δημοπράτησης. Το αναφέρω με έμφαση, για να μην θεωρεί ο οιοσδήποτε ότι το προς υλοποίηση έργο είναι κάτι το απλό και πρόχειρο.

Τονίζω επίσης ότι το συνολικό μήκος της υπό κατασκευής οδού, εκτιμάται περίπου στο 1,5 χιλ/τρο και βρίσκεται εξ’ ολοκλήρου σε πεδινό έδαφος και διατρέχει την πεδινή ζώνη της κοιλάδας του ποταμού Ευρώτα.

Το υπό μελέτη οδικό τμήμα περιλαμβάνει ένα ιδιαιτέρως σημαντικό τεχνικό έργο ήτοι την γεφύρωση του ποταμού Ευρώτα, συνολικού ανοίγματος 200 περίπου μέτρων.

Για την σύνδεση των ιδιοκτησιών εκατέρωθεν της παραλλαγής, στα τεχνικά έργα συμπεριλαμβάνεται και μία κάτω διάβαση αγροτικής οδού.

Επίσης στο οδικό έργο εκτός της κύριας χάραξης περιλαμβάνεται και παράπλευρο οδικό δίκτυο, συνολικού μήκους 1,5 χιλ/τρο. Κατά μήκος επίσης της οδού προβλέπονται εγκάρσια τεχνικά έργα (οχετοί) και δη πέντε (5) οχετοί συγκεκριμένων διαστάσεων 3.00 Χ 3.00μ. ή αλλού και μεγαλύτεροι προκειμένου να παροχετεύονται με ασφάλεια τα όμβρια ύδατα.

Επίσης προβλέπεται και η μελέτη ενός τρισκελούς ισόπεδου κόμβου στην περιοχή σύνδεσης του μελετώμενου οδικού τμήματος, με τον οδικό άξονα Τρίπολη – Σπάρτη – Γύθειο.

Όλα αυτά με εξασφαλισμένες πιστώσεις!!!

Προβλεπόμενος χρόνος παράδοσης του έργου σύμφωνα με την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι η 31 – 12 – 2015 ημερομηνία που όλοι αντιλαμβανόμεθα ότι για ευνόητους αντικειμενικούς λόγους θα μετατεθεί.

Λυπούμαι που ένα τέτοιο κορυφαίο έργο δημοσίου συμφέροντος αποπειρώνται κάποιοι να το «τορπιλίσουν», πλην όμως χαίρομαι ταυτόχρονα διότι πρόκειται για μεμονωμένες φωνές διαμαρτυρίας που δεν θα βλάψουν τον εκσυγχρονισμό της πόλης.

Κάνω έκκληση στον Δήμαρχο Σπάρτης και το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξουν τώρα περισσότερο από ποτέ, την Περιφέρεια στην πορεία υλοποίησης του υπό κρίσιν έργου.

Βλέπω στον ηλεκτρονικό τύπο δημοσίευμα που καλεί τους πολίτες να υπογράψουν κείμενο διαμαρτυρίας μέσα από συλλογή υπογραφών για να σταματήσει το έργο και να σωθούν τα ψάρια του Ευρώτα!!!

Θυμίζω ότι όταν ήρθε το 2013 το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, όλες οι τοπικές κοινωνίες του Πάρνωνα που ανήκουν στον Δήμο Σπάρτης υποστήριξαν με ζέση την επέκταση της Λυκούργου, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών του Δήμου μας.

Είμαι βέβαιος ότι και σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας εχέφρων Σπαρτιάτης και Λάκωνας που δεν επιθυμεί τον εκσυγχρονισμό της πόλης του, του Δήμου του, του Νομού του, της Περιφερειακής του ενότητος με την κατασκευή ενός τόσο κομβικού για την ανάπτυξη όλης της περιοχής έργου.

Θα κλείσω λέγοντας ότι: Η μακρά μου θητεία στο Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης, μου έδειξε ότι στην πόλη μας διαβιεί μία ομάδα συμπαθέστατων κατά τα άλλα πολιτών, που όμως είναι λάτρεις μίας άλλης «κουλτούρας» και που αρέσκονται συνεχώς να ανθίστανται δήθεν ευστόχως διαμαρτυρόμενοι, σ’ όλα τα μελλούμενα καλά που σχεδιάζονται γι’ αυτόν τον όμορφο, αλλά στάσιμο τόπο (έτσι έγινε και με την Λεωνίδου έτσι έγινε και με την μικρή περιμετρική).

Σαφώς και ουδείς μένει απαθής σε θέματα περιβάλλοντος και προστασίας της αρχαιολογικής και ευρύτερης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, πλην όμως ουδείς επιτρέπει, ούτε και δικαιολογεί την στασιμότητα και οπισθοδρόμηση, εις το όνομα της επίκλησης μίας ανύπαρκτης κατ’ ουσίαν απειλής, που τάχα ελλοχεύει για το περιβάλλον και την αρχαία κληρονομιά μας, εάν ολοκληρωθεί ένα κομβικό έργο ανάπτυξης, που φέρει εγκρίσεις από όλες τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

Ιαχές, περισπούδαστες προσεγγίσεις, στροφές και περιστροφές γύρω από τον άξονα των ιδεολογιών ή ιδεοληψιών μας – εάν γίνονται – κατ’ ουσία πληρούν, μόνο την εικόνα, τον εγωισμό και το είδωλο του καθενός για την μορφή που πρέπει να έχει η πόλη μας, καθιστώντας όσους αναιτίως διαμαρτύρονται και ανθίστανται σε έργα ανάπτυξης, «τροχοπέδη» για την πορεία της Σπάρτης προς τα εμπρός.

Όλοι είμαστε ικανοί να αντιληφθούμε την σημασία του δημοπρατηθέντος έργου. Είναι κακό ένα έργο που έπρεπε όλους να μας ενώνει να βάλλεται ακόμα και από πολίτες που είχαν παράσχει υπηρεσίες στην πόλη από πρώτες θέσεις ευθύνης.

Έχω αρκετές φορές στηθεί κριτικά απέναντι στην Περιφέρεια Πελοποννήσου όμως για τούτο το μεγάλο έργο συγχαίρω τον Περιφερειάρχη και την Αντιπεριφερειάρχη που το προχωρούν και ζητώ ως ενεργός δημότης και Σπαρτιάτης να μην κάνουν πίσω γιατί έχουν δίπλα τους όλη την Λακωνία.

Άλλωστε πάντοτε η ιστορία γράφεται μετά από χρόνια και δικαιώνει αυτούς που τολμούν και βλέπουν μπροστά.

*Δικηγόρος

* Τα άρθρα αναγνωστών δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr