Γράφει ο Γεώργιος Αλατσάς *

Η 28η Οκτωβρίου είναι Εθνική εορτή. Στην εκκλησία λέμε ότι είναι η εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τι σημαίνει αυτό; Είναι σωστό ή λάθος;
Την απάντηση δίνουν οι κάτωθι στίχοι από τον σοφό και θεόπνευστο υμνογράφο, στίχους τους οποίους είχαμε τη χαρά να ακούσουμε στον όρθρο της Κυριακής όσοι εκκλησιαστήκαμε από πρωί.

Ἄνωθεν ἐφαπλοῦσα, τὴν ἁγίαν σοῦ Σκέπην, Παρθένε Θεοτόκε Μαρία, σκέπεις καὶ σῴζεις τὸν σὸν λαόν, καθ’ ὥραν σε Ἁγνὴ ἐπιβοώμενον‧ νῦν δὲ σου τὰ θαυμάσια, εὐγνωμόνως ὑμνεῖ κραυγάζων‧
Χαῖρε τοῦ κόσμου ἡ Σωτηρία
Χαῖρε Ἑλλάδος ἡ προστασία.
Χαῖρε τῶν Ἀγγέλων παράδοξον θέαμα
Χαῖρε τῶν ἀνθρώπων ἀκλόνητον ἔρεισμα.
Χαῖρε Μήτηρ Ἀειπάρθενος τοῦ Παντάνακτος Χριστοῦ
Χαῖρε σκέπη καὶ ἀντίληψις τοῦ λαοῦ σου τοῦ πιστοῦ.
Χαῖρε ὅτι ἐφάνης σκέπουσα τὸ σὸν Ἔθνος
Χαῖρε ὅτι παρέχεις νίκας τῷ στρατοπέδῳ.
Χαῖρε πηγὴ πλουσίας χρηστότητος
Χαῖρε λαμπὰς Θεοῦ ἀγαθότητος.
Χαῖρε δι’ ἧς τοὺς ἐχθροὺς ἐκνικῶμεν
Χαῖρε πρὸς ἣν καθ’ ἑκάστην βοῶμεν‧
Χαῖρε Σκέπη ὁλόφωτε.

Αν διαβάσουμε αυτούς τους στίχους, συνοπτικά μας λένε ότι για να σωθούμε χρειαζόμαστε τη σκέπη και την προστασία της Παναγίας μας η οποία, για τον πιστό λαό, είναι της χώρας μας η προστασία. Η Παναγία σκεπάζει το Έθνος μας και συνέβαλε ουσιαστικά και πραγματικά στις νίκες στα πεδία των μαχών εναντίον των εχθρών.

Δεν θα μπορούσαμε, συνέλληνες, χωρίς τη βοήθεια και τη σκέπη της μητέρας όλων μας Παναγίας να νικήσουμε ούτε στον πόλεμο του 1940 ούτε στου 1821. Άλλωστε ας σκεφτούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε χωρίς τη βοήθεια του Χριστού; Φυσικά τίποτα.

Και το φύλλο που πέφτει από τα δέντρα και η τρίχα που πέφτει από τα μαλλιά μας είναι θέλημα Θεού, πόσο δε η απελευθέρωση του έθνους μας.

* Μαθηματικός

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr