Γράφει ο Τάσος Ευόρας

Ο Άνθρωπος, κατά κοινή παραδοχή είναι το μόνο νοήμον ον του Πλανήτη!... Γνωρίζουμε, ή έστω υποθέτουμε πως όλα τα άλλα όντα δεν είναι νοήμονα, γιατί δεν καλλιεργούν τη νοημοσύνη τους και σε ελάχιστες περιπτώσεις και πολύ αργά, προάγουν τη θέση τους στο περιβάλλον!... Κινούνται μόνον από τα ένστικτα κατά τις επιταγές της φύσης, χωρίς βεβαίως ο άνθρωπος, να στερείται ενστίκτων!... Επιπλέον, ο άνθρωπος, είναι έλλογο ον!... Έχει δηλαδή την ικανότητα να χρησιμοποιεί τη λογική ώστε μέσα από την αλληλουχία λογικών σκέψεων να καταλήγει στη λογική επίλυση των προβλημάτων!...

Από τις πρώτες ακόμη στιγμές συγκρότησης των ανθρώπινων κοινωνιών, δημιουργήθηκε η ανάγκη, οι άνθρωποι να ζήσουν ειρηνικά, χωρίς αιτίες προστριβών και διενέξεων!... Κατάλαβε (ο Άνθρωπος) πως ήταν σωστό και δίκαιο να βάλει κανόνες και να θεσπίσει Νόμους, που έθεσαν σε εφαρμογή τα διάφορα διοικητικά Ιερατεία, που εκπροσωπούσαν την «υπέρτατη δύναμη», τον κατά καιρούς πολυπρόσωπο Θεό!... Οι Νόμοι αυτοί, είχαν σκοπό, να τιθασεύσουν τις ζωικές ορμές των ενστίκτων του, να αποβάλουν το «δίκαιο του ισχυρού», να καλλιεργήσουν τη λογική σκέψη και συμπεριφορά, επειδή αντιλήφθηκε πως και ο άνθρωπος υπόκειται στο σύνολο των φυσικών διεργασιών!... Έτσι, αυτούς τους Νόμους τους διοχέτευσε προς τις κοινωνίες μέσω του θρησκευτικού φόβου δια των κοινωνικών και διοικητικών συστημάτων του, και δι’ αυτών έθεσε όρια στην αχαλίνωτη ατομική ελευθερία και την υπέταξε στα υπέρτερα δικαιώματα της κοινωνίας!...

Μέσα σε μια τεράστια περίοδο χιλιετιών, ο Άνθρωπος καλλιέργησε τη νοημοσύνη του και τη λογική του και μέσω της φιλοσοφικής προόδου των θρησκειών, ή των εκάστοτε διοικητικών συστημάτων του, προώθησε και επέβαλε τη νομοθεσία του σε πολλά επί μέρους ζητήματα, προκειμένου να επιτύχει το βέλτιστον των απαιτήσεών του, από τα πρωτογενή ανθρώπινα δικαιώματα!... Προσπάθησε παράλληλα να συνταιριάξει τη λειτουργία της φύσης με τις γενικότερες κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες!...

Εν προκειμένω, οι ανθρώπινοι κανόνες, οι Νόμοι, λειτουργούν έτσι, ώστε να εξυπηρετούν τις ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς όμως να βιάζουν τη φύση!... Γιατί ο Άνθρωπος, μπορεί μόνον να μην υποταχθεί στους Νόμους του, όμως η Φύση συχνά τιμωρεί και εκδικείται!... Γι’ αυτό, από αρχαιοτάτων χρόνων, έμαθε να επαινεί τα «κατά φύσιν» και να αποβάλλει τα «παρά φύσιν»!... Έτσι έχει δομηθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός!...

Την εκατονταετία όμως που πέρασε, και την εικοσαετία του αιώνα που ήρθε, πολλά από τα διοικητικά συστήματα του ανθρώπου, θέλησαν να υποτάξουν την ισχύ των διαφόρων Ιερατείων, για να ενδυναμώσουν την δική τους ισχύ, και διέβαλαν και διέβρωσαν, όχι τα Ιερατεία, αλλά τις δοξασίες και τα πιστεύω τους, τους θρησκευτικούς νόμους, που είχαν διοχετεύσει στις κοινωνίες, και φυσικά, πολλοί από αυτούς ήταν παρωχημένοι αφού η χρησιμότητά τους είχε εξαντληθεί κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους!... Τα διοικητικά συστήματα εξάλλου, προσέφεραν στους πολίτες τα προϊόντα νέας τεχνολογίας, τη διάθεση περισσότερου χρήματος για την κάλυψη των νέων αναγκών τους, και φυσικά πολύ περισσότερες ελευθερίες!... «Ελευθερίες» χωρίς περιορισμούς σε πολλές εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, «ελευθερίες» στην έκφραση του λόγου, «ελευθερίες» στη συμπεριφορά, «ελευθερίες» στις σχέσεις, «ελευθερίες» σε κάθε τι που καθόριζαν οι παμπάλαιοι κοινωνικοί και θρησκευτικοί κανόνες, ακόμα και «παρά φύσιν» «ελευθερίες»!...

Και τι παρατηρούμε σήμερα; Τη ραγδαία κατάπτωση όλων των πολιτισμικών αξιών!... Τη γιγάντωση των αντιφάσεων, που φυσικό είναι να δημιουργούν τριβές στο κοινωνικοπολιτικό σύστημα!...

Είναι οι τριβές που παρατηρούνται μεταξύ των αναγκών της φύσεως, από τη μια πλευρά, και από την άλλη η «άκρατη ελευθερία», τα διάφορα «δικαιώματα» που έχουν παραχωρηθεί χωρίς τη βαθύτερη λογική και «κατά φύσιν» επεξεργασία!...

Γιατί είναι φυσικό, το πολυγαμικό αρσενικό να παρενοχλεί το θηλυκό!... Όμως έχει καταργηθεί η αγωγή, η καλή συμπεριφορά, η ευγένεια, ο σεβασμός, που ήταν απαραίτητες συνθήκες για την ειρηνική διαβίωση των κοινωνιών!...

Είναι φυσικό, το θηλυκό, στην ηλικία 15-25 ετών, να υπόκειται στην ανάγκη ανεύρεσης συντρόφου. Και αναλόγως το αρσενικό!... Όμως λόγω των σύγχρονων οικογενειακών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, ο κατάλληλος φυσικός χρόνος προς αναπαραγωγή παρέρχεται άπρακτος, αφού μάθαμε να κοροϊδεύουμε τη φύση, ικανοποιώντας μόνον την ικανοποίηση της ηδονής!...

Είναι φυσικό το αρσενικό να «παρενοχλεί σεξουαλικά» το θηλυκό, αλλά είναι αφύσικο, να αλλάζει το θηλυκό τον ρόλο του και να παρενοχλεί εκείνο!...

Και δεν θα μιλήσω για την ομοφυλοφιλία!... Την «κατά φύσιν» και «παρά φύσιν» συνεύρεση, στην οποία μάλιστα θέλουν να δώσουν και ψυχικές και πνευματικές διαστάσεις, και όλα τα παρεπόμενα!...

Ούτε για το… «δικαίωμα στην κτηνοβασία», ούτε ακόμη και για αυτή την υπερβολική ζωοφιλία!... Που σε πολλές περιπτώσεις υποκρύπτει μισανθρωπία!...

Κάπου έχει χαθεί το μέτρο!... Κάπου, εξυπηρετούνται συμφέροντα καθυπόταξης του ανθρώπου!... Κάπου έχουμε παρακάμψει τη λογική και βιάζουμε τη φύση!...

Ποιος όμως θα γνωστοποιήσει τα όρια στα παιδιά μας; Ποιος θα τους δώσει αγωγή; Ποιος θα καθοδηγήσει τη νέα γενιά στις έντιμες μεταξύ Φύσης και Ανθρώπου σχέσεις, για να μη γνωρίσουν τον επερχόμενο όλεθρο;

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr