Γράφει ο Τάσος Ευόρας

Αν υποθέσουμε πως η πανδημία του κορονοϊού είχε ενσκήψει πριν από 50 ή 70 χρόνια, θα πρέπει να βάλουμε τη σκέψη μας να αναλογιστεί τα θετικά και τα αρνητικά, που σε πρακτικό επίπεδο διαμορφώνουν τις δυνατότητες των προηγμένων κοινωνιών, στην αντιμετώπισή της!...

Ας κάνουμε τη σύγκριση των μέσων που διαθέτουμε σήμερα, έναντι εκείνων που θα διαθέταμε προ μερικών δεκαετιών, αλλά και των «μέσων» που διαθέτει ο ιός, για να γίνει ισχυρότερος, στρεφόμενος εις βάρος μας!... Τα «μέσα» δηλαδή που η πολιτισμένη ανθρωπότητα του χορήγησε!...

Και αρχίζοντας από τα αρνητικά, από τα «μέσα» δηλαδή που ο πολιτισμός μας χορήγησε στον κορονοϊό, θα διαπιστώσουμε την αλήθεια του «ουδέν κακόν αμιγές καλού», αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις την υπερβολή στις ανθρώπινες αξιώσεις, μέχρι και την μεγάλη διάσταση στις απόψεις των κοινωνιών, στο εύρος της ατομικότητας και της κοινωνικότητας!...

Στα αρνητικά θα πρέπει να καταγράψουμε την κινητικότητα!... Τη δυνατότητα που έχει σήμερα ο άνθρωπος, να μετακινείται μέσα σε λίγες ώρες, από το ένα άκρο της Γης, στο άλλο!... Γιατί έτσι μπορεί να μεταφέρει τα αρνητικά, από ιούς μέχρι δοξασίες, πολύ εύκολα, διαβρώνοντας τα κοινωνικά στεγανά που επί χιλιετίες είχαν οικοδομηθεί!...

Στα αρνητικά, θα πρέπει να σημειώσουμε τις αποκτηθείσες ελευθερίες στις ανθρώπινες επαφές!... Στο μεγάλο εύρος των επαγγελματικών και κοινωνικών επαφών, υπό την έννοια ότι δεν ζούμε πλέον σε κλειστές κοινωνίες!...

Αρνητικό είναι, η έλλειψη εμπιστοσύνης προς το παγκόσμιο, πλέον, πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης και τους πολιτικούς που το εκπροσωπούν!... Γιατί η ειλικρίνειά τους ως προς τους σκοπούς τους αμφισβητείται!...

Αρνητική, ακόμη, είναι η δια των σύγχρονων μέσων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, η ταχύτητα διαδόσεως σεναρίων συνωμοσιολογίας που διευκολύνουν τις φοβίες και τον αρνητισμό!...

Σίγουρα, αρνητικά καταγράφεται η διαμάχη των διαφόρων εξουσιών, που επιδιώκουν τη διεύρυνση της επιρροής τους, που βρίσκουν ευκαιρία να ποδηγετούν, να κατευθύνουν δηλαδή, τις κοινωνίες μέσω του φόβου ή του περιορισμού δικαιωμάτων!...

Αρνητική είναι ακόμη, η σύγχρονη δυνατότητα στην προσωπική προβολή, την έμμεση διαφήμιση, των επαγγελματικών και κοινωνικών ιδιοτήτων του ατόμου, προς απόκτηση επαγγελματικής ή πολιτικής πελατείας!...

Και βεβαίως αρνητικά καταγράφεται η διασπορά διαφόρων δοξασιών μέσα στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες, των κάδε είδους θρησκοληψιών που διαιρούν το κοινωνικό σύνολο, ως προς την ορθή και ενιαία εφαρμογή των κανόνων αντιμετώπισης της νόσου!...

Ίσως υπάρχουν και πολλά άλλα επί μέρους αρνητικά!...

Αλλά υπάρχουν και θετικά!... Τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις δρουν ανεξάρτητα και… «αυτοβούλως», και κάποια άλλα που «διαπλέκονται» με τα αρνητικά!... Που από τη μία επιβεβαιώνει την αρχαία ρήση του «ουδέν κακόν αμιγές καλού» αλλά από ην άλλη μας υποχρεώνει στον διαχωρισμό και την εξεύρεση λύσεων!...

Βεβαίως, αντικειμενικός σκοπός αυτής της καταγραφής, δεν είναι η ιστορική απεικόνιση της εποχής μας, αλλά οι σύγχρονες δυνατότητες των φιλοσοφικών και πολιτικών επιρροών στη διαμόρφωση, των κατά το δυνατόν ευρύτερων κοινωνικών αντιλήψεων, στη βάση της αλληλουχίας λογικών σκέψεων!...

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr