Γράφει ο Τάσος Ευόρας

Έχουμε την αίσθηση πως ο κάθε Δήμαρχος, είναι «Άρχοντας» στον τόπο του! Επειδή τον βλέπουμε να προΐσταται στις παρελάσεις και άλλες εκδηλώσεις!... Επειδή η εξουσία του, περιβάλλεται από την άμεση εκχώρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών!... Επειδή θεωρούμε, ότι η νομίμως εκχωρηθείσα εξουσία εκτείνεται σε κάθε έκφανση των δραστηριοτήτων του Δήμου!...

Όμως δεν είναι έτσι!... Οι αποφάσεις του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορεί να είναι αυθαίρετες!... Δηλαδή, δεν μπορούν να είναι σύμφωνες με προσωπικές εκτιμήσεις και επιθυμίες!... Αλλά μπορούν να στηρίζονται σε λογικά ή πραγματικά δεδομένα!...

Όλα αυτά, οριοθετούνται από τους Νόμους, ώστε να υπηρετείται το Δίκαιο, αλλά και η διαφάνεια στη διαχείριση του Δημόσιου χρήματος, η απουσία κάθε «μυστικού» ή άλλων μέσων, που στρεβλώνουν τη διαδικασία της λεγόμενης «Διαύγειας»!... Γιατί οι πολίτες έχουν το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να γνωρίζουν κάθε πτυχή της Δημοτικής δραστηριότητας, προκειμένου να είναι ενεργοί Δημότες και συνειδητοί πολίτες!...

Πριν από λίγους μήνες δημιουργήθηκε αναστάτωση στα πέριξ της πόλεως Δημοτικά Διαμερίσματα (Αμύκλες, Γούναρη, Συκαράκι κ.α.), από μια προκήρυξη διαγωνισμού που εξέδωσε ο Δήμος, για την κατάθεση προσφορών από δημότες, για την αγορά αγροτεμαχίου, προκειμένου αυτό τον χώρο, ο Δήμος να τον διαμορφώσει και να κατασκευάσει εκεί, σύγχρονο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, (ΣΜΑ). Και γι’ αυτό ζήτησα να πληροφορηθώ περισσότερα, επ΄αυτής της ενέργειας του Δήμου!...

Η εντύπωση που επικράτησε και δυστυχώς επικρατεί ακόμα, σχεδόν στ σύνολο των ενδιαφερομένων πολιτών, ήταν εκείνη της δημιουργίας ενός μικρού σκουπιδότοπου!... Ενός βρώμικου χώρου, που ασφαλώς θα ήταν εστία ρύπανσης και μόλυνσης της γύρω περιοχής, που μάλιστα γειτνίαζε με τον οικοδομικό ιστό!... Γιατί το Κράτος και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων, δεν μας έχει συνηθίσει σε συνέπεια λόγων και έργων, ούτε στην τήρηση των νόμων, ούτε στη λογική ακολουθία των πράξεων!...

Ο μέσος Πολίτης, δεν μπορούσε να φανταστεί τη δημιουργία και λειτουργία μιας μονάδας απορριμμάτων, που στην τελική μορφή της, θα ήταν στεγασμένη, πλήρως απομονωμένη από το περιβάλλον της, ένα πεντακάθαρο «εργοστάσιο», με προδιαγραφές απόλυτης υγιεινής για τους εργαζόμενους σε αυτό, σαν εκείνα που λειτουργούν μέσα στις πόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής!...

Παρά ταύτα, υπεβλήθηκαν αρκετές προσφορές από ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων, προκειμένου αυτά να αγοραστούν από τον Δήμο!... Και οι προσφορές αυτές, παραπέμφθηκαν στις νομίμως συσταθείσες τριμελείς επιτροπές, για τον έλεγχο της τεχνικής αρτιότητας και οικονομικής νομιμότητας των προς πώληση χώρων, και από αυτές επελέγησαν 2 αγροτεμάχια στα όρια των Δ.Δ. Αμυκλών και Γούναρη!... Και επί αυτών των 2 προκριθέντων χώρων, ζητήθηκε η κατάθεση οικονομικών προσφορών από τους ιδιοκτήτες, ασφαλώς μέσα στα όρια που προβλέπονται από τους Πίνακες Αξίας Γης, όπως καθορίζονται από τη νομοθεσία!...

Αλλά παρά την παρέλευση του χρόνου, τέτοιες προσφορές δεν κατετέθησαν!... Και η όποια «ενδεχόμενη διαπραγμάτευση» του Δημάρχου, με τους ιδιοκτήτες, για την αγορά του ενός εκ των δύο προσφερομένων κτημάτων, θα ενείχε την αμφισβήτηση, την υπόνοια, στην έκθεση της επιδιωκόμενης διαφάνειας!... Και με τα όσα βλέπουμε γύρω μας, πολύ εύκολα γίνονται πιστευτές οι όποιες διαδόσεις!... Και η «διαύγεια», δεν είναι απλώς νόμιμη και επιθυμητή!... Είναι συνείδηση και πρέπει, να είναι και να φαίνεται!...

Έτσι, ο προκηρυχθείς διαγωνισμός καταργήθηκε – αποσύρθηκε και προκηρύχθηκε νέος, προκειμένου να υποβληθούν νέες προσφορές – ίσως και περισσότερες- για να γίνει καλύτερη και διαυγέστερη επιλογή!...

Αυτή η διαδικασία δεν είναι μόνο νόμιμη!.. Είναι και ηθική!... Γιατί έτσι διαμορφώνεται η κοινή άποψη, για την ποιότητα των διοικούντων!... Γιατί έτσι φαίνεται ότι η Αρχή, ο Άρχων, δεν είναι μόνον χρήσιμος, αλλά και χρηστός και δίκαιος, ηθικός και ενάρετος!... Και αυτή η πράξη του Δημάρχου, είναι ένα δείγμα συνέπειας προς τις διακηρυγμένες Αρχές του, αλλά και πρόκριμα για άλλες επερχόμενες καταστάσεις!...

Και όσοι με προσωπική εντιμότητα αντιλαμβάνονται τη Δημοτική λειτουργία, δεν αρκεί να μέμφονται αλλά και να επαινούν!...

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr