Γράφει η Μαργαρίτα Σπυριδάκου*

Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης, συμμετέχω στη Διαβούλευση καταθέτοντας τις απόψεις μου για το συγκεκριμένο έργο ως ενεργός πολίτης που γνωρίζει την περιοχή, αφού γεννήθηκα, εργάζομαι και κατοικώ σ αυτή και είμαι εκπρόσωπος της στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου ως Περιφερειακή Σύμβουλος Λακωνίας.

Ο Δήμος Μονεμβασίας είναι ένα ζωντανό μουσείο πολιτιστικής κληρονομιάς διαθέτοντας παγκόσμια γνωστά μνημεία όπως η Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς αλλά και μνημεία φυσικής κληρονομιάς όπως το Γεωπάρκο του Αγίου Νικολάου με το απολιθωμένο δάσος και σπήλαια όπως αυτό της Καστανιάς. Επιπλέον διαθέτει διάσπαρτα μνημεία ιστορικής κληρονομιάς ιδιαίτερα στην περιοχή́ του Καβομαλιά όπως βυζαντινές εκκλησίες και το Γερμανικό Παρατηρητήριο. Όχι τυχαία η περιοχή αυτή αναφέρεται ως "Μικρό Άγιο Όρος". Επιπλέον υπάρχουν σ αυτήν παραδοσιακοί οικισμοί όπως των Βελανιδίων και νεώτερα μνημεία όπως ο Φάρος στο Ακρωτήριο Μαλέα.

Ακριβώς για αυτό η συγκεκριμένη περιοχή προτείνεται ως Περιφερειακό Πάρκο και Τοπίο Διεθνούς Αξίας στο υπό έγκριση, αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Πελοποννήσου.

Ήδη στην περιοχή του Δήμου Μονεμβάσιας έχει τοποθετηθεί ικανός αριθμός αιολικών πάρκων και η τοποθέτηση του συγκεκριμένου στο οποίο αναφέρεται η ΜΠΕ και των συνοδών του έργων ξεπερνά τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής της οποίας η οικονομία στηρίζεται στον πρωτογενή τομέα και την ήπια τουριστική́ ανάπτυξη. Πέρα από τα αιολικά πάρκα, στην εν λόγω περιοχή́ συναντώνται και τα έργα για το υπέργειο δίκτυο της διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου.

Η καταχρηστική τοποθέτηση ΑΣΠΗΕ θα μετατρέψει το τοπίο από τοπίο φυσικής ομορφιάς σε βιομηχανικό, θα υποβαθμίσει το τουριστικό του υπόβαθρο, θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του και θα δράσει αρνητικά στην αξιοποίηση του πολιτιστικού του αποθέματος.

Όλα αυτά οδηγούν σε συνέπειες στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών τόσο στην περιοχή́ εγγύς των αιολικών πάρκων όπου η όχληση είναι σαφώς μεγαλύτερη, όσο και ευρύτερα στους πολίτες όλοκληρου του Δήμου που έχουν εισόδημα από τον τουρισμό, τη μελισσοκομία και την κτηνοτροφία.

Ο χαρακτήρας της τουριστικής δραστηριότητας στο Δήμο Μονεμβασίας και στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ήπιος με προοπτικές ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού́ όπως ο οικοτουρισμός, και ο πολιτιστικός τουρισμός.(Περιπατητικές διαδρομές, αναρριχητικό πάρκο Ζόμπολου, Ναυάγιο Kaptan Ismail Hakki, προοπτική για πολιτιστικό τουρισμό κ.λ.π.).Από την άλλη, είναι ανύπαρκτη η αναφορά της ΜΠΕ στις συνέπειες στις μέλισσες και στα βοσκοτόπια.

Η φυσική κληρονομιά του τόπου μας, θα πληγεί επίσης ανεπανόρθωτα.

Οι συνέπειες για το τοπίο, τη χλωρίδα και την πανίδα θα είναι σημαντικότατες.

Κάποιοι ηθελημένα παραβλέπουν ότι στον Πάρνωνα και την απόληξη του, το Μαλέα, η χλωρίδα είναι μοναδικής χλωριδικής ποικιλίας και ενδημικών μορφών καθώς υπολογίζεται ότι φιλοξενεί γύρω στα 1000 φυτικά taxa !!!! Σε ότι αφορά την πανίδα ακόμη πραγματοποιούνται μελέτες προκειμένου να καταγράφουν όλα τα είδη που υπάρχουν στην περιοχή. Σε όλες τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη υπάρχει στην εισαγωγή η παρατήρηση ότι η ανθρώπινη παρουσία σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση έχει επηρεάσει αρνητικά και έχει ήδη προκαλέσει την εξαφάνιση αρκετών ειδών. Δε χρειάζεται να είσαι ειδικός επιστήμονας για να καταλάβεις ότι μεγαλύτερη παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής θα προκαλέσει απρόβλεπτες και σίγουρα αρνητικές επιπτώσεις.

Η προχειρότητα της ΜΠΕ με την οποια αναφέρεται στα προστατευόμενα ήδη πτηνών που ενδημούν ή που έχουν ως πέρασμα την περιοχή του Μαλέα, επιβεβαιωνει και εντείνει τις ανησυχίες μου.

Επίσης, ουδείς γνωρίζει ποιές θα είναι οι συνέπειες στα πολυάριθμα σπήλαια της περιοχής αφού δε γίνεται κάποια αναφορά στη ΜΠΕ.

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιοχή του Μαλέα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές το 2015 έχει καταστεί ευάλωτη σε πλημμυρικά φαινόμενα και τα συνοδά έργα οδοποιίας για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων θα την επιβαρύνουν περαιτέρω.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Παρόλο που τα οφέλη από την ανάπτυξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι δεδομένα, η χωροθέτηση τους χωρίς σοβαρό σχεδιασμό και σεβασμό προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, οικολογικά, αναπτυξιακά, οικιστικά και πολιτιστικά κάθε περιοχής, βλάπτει μακροπροθεσμα τις τοπικές κοινωνίες και δημιουργεί ερωτήματα ως προς τη σκοπιμότητα τους καθώς στόχος κάθε ευνομούμενης πολιτείας πρέπει να είναι η ευημερία των πολιτών.

Εν κατακλείδι, η ανάπτυξη μιας περιοχής δεν μπορεί να αποτυπωθεί απλά́ σε μια οικονομοτεχνική́ μελέτη, δεν μπορεί να περιγραφεί με ένα excel, οφείλει να λαμβάνει υπόψιν της όλες τις παραμέτρους που διαμορφώνουν μια κοινωνία και ένα τόπο.

Ο Δήμος Μονεμβασίας δεν μπορεί να αξιολογηθεί ως μονάδα παραγωγής ενέργειας αλλά ως τόπος με ιστορία, πολιτισμό, βιοποικιλότητα, ως περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ως περιοχή που εκατοντάδες επιστήμονες από όλο τον κόσμο έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές μελέτες για την μοναδικότητα του οικολογικού της πλούτου.

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μετατρέψει την περιοχή μας σε βιομηχανικό πάρκο παραγωγής ενέργειας αντί να επενδύσει στην Προστασία, Διατήρηση και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα μέσα από την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Όλοι είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ιστορία του τόπου μας και στο μέλλον των παιδιών μας.

Το "κέρδος" δε μπορεί να είναι υπεράνω όλων.

(*) Χειρουργός Οδοντίατρος, Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Λακωνίας

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr