Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης*

Πολλοί υποστηρίζουν ότι το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για τους Δήμους και τις Περιφέρειες, είναι αντίστοιχο του πρώτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του 1989 και θα πρέπει να αξιοποιηθεί μέχρι κεραίας. Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» που απευθύνεται στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, συντάχθηκε επί υπουργίας Τάκη Θεοδωρικάκου και αποτελεί ευκαιρία για την υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην ουσιαστική ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών. Οι Δήμοι δεν θα πρέπει να χάσουν την ευκαιρία αυτή. Πρωταρχικός σκοπός, θα πρέπει να είναι η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των κονδυλίων και η οργάνωση για την απορρόφηση των κονδυλίων, ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο του Πρώτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του 1989, που είχε ως αποτέλεσμα την μικρή απορρόφηση κονδυλίων- πιστώσεων, λόγω ελλείψεως οργάνωσης των τότε Δήμων και ελλείψεως εξειδικευμένου προσωπικού, εις βάρος της ανάπτυξης, εις βάρος της αξιοποίησης περιοχών.

Μαζί με τα κονδύλια τότε, χάθηκαν προγράμματα, χάθηκαν ευκαιρίες, χάθηκε τουρισμός, «χάθηκαν περιοχές», αφού λόγω μη αξιοποίησης, επήλθε η φθίνουσα πορεία.

Το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» αφορά πιστώσεις προς δήμους και περιφέρειες για νέους δρόμους, ασφαλτοστρώσεις δρόμων, πλατείες, πάρκα, μονοπάτια, φαράγγια, καλντερίμια, κτίρια σχολείων, αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα πολλά.

Σκοπός του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», είναι:

 • Η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών
 • Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών της κρίσης εξαιτίας του κορονοϊού, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας,
 • Η εκτέλεση δράσεων και πρωτοβουλιών κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και ειδικότερα η στήριξη των δομών παροχής κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • Η εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού,
 • Η ενίσχυση της ανταπόκρισης της διοίκησης στους τομείς αρμοδιότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης με τη συνεχή ενσωμάτωση νέων αναγκών και απαιτήσεων και ο εκσυγχρονισμός του θεσμού της πολιτικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις και τα έργα του προγράμματος

 1. Έργα ύδρευσης με καταρχήν προϋπολογισμό 300 εκατ. €. Στόχος η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών με την αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, σε πολλές πόλεις & οικισμούς της χώρας και η εξοικονόμηση του νερού με σύγχρονες μεθόδους.
 2. Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων με καταρχήν προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ, πρόσκληση που αφορά την αναβάθμιση υπαρχόντων βιολογικών καθαρισμών, κατασκευές νέων δικτύων αποχέτευσης και ιδιαιτέρως στους μικρούς οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων νέους βιολογικούς καθαρισμούς καθώς αυτοί δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
 3. Η τρίτη πρόσκληση αφορά την σημαντική καινοτομία αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε υφιστάμενες υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Παρεμβάσεις οι οποίες θα μειώσουν σε μεγάλο βαθμό το ενεργειακό και οικονομικό κόστος για τις ΔΕΥΑ Προϋπολογισμός: 150 εκατομμύρια.
 4. Ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή, τη διαχείριση των βιοαποβλήτων - Προϋπολογισμός: 220 εκατομμύρια.
 5. Έργα αστικής αναζωογόνησης με προϋπολογισμό 300 εκατ. €, στους αστικούς δήμους οι οποίοι πρακτικά είχαν εξαιρεθεί από τα προηγούμενα προγράμματα - Με τα έργα αυτά στοχεύουμε να αναβαθμίσουμε τις γειτονιές των πόλεων μας και να υλοποιήσουμε αναπτυξιακές παρεμβάσεις ποιότητας ζωής των πολιτών - Εδώ εντάσσονται και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης στις γειτονιές από σχετικά προγράμματα των δήμων, προτάσεις για τα αδέσποτα ζώα κλπ.
 6. Αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος και εμβληματικά κτήρια στους δήμους και αντιμετώπιση του προβλήματος της σχολικής στέγης με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ. Στον τομέα αυτόν θα υπάρξει ακόμα πιο στενή συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και τη γραμματεία των συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς προ κρίνουμε η κατασκευή των σχολικών κτιρίων να γίνει με ΣΔΙΤ, θεωρούμε ότι θα είναι κάτι εξαιρετικά πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό.
 7. Μελέτες και έργα για την αντισεισμική προστασία των σχολείων και των αυτοδιοικητικών κτιρίων με καταρχήν προϋπολογισμό 40 εκατ.
 8. Έξυπνες πόλεις: 130 εκατομμύρια. Μέτρα και συστήματα πρόληψης- παρακολούθησης –ελέγχου στο πλαίσιο της Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας.
 9. Έξυπνα συστήματα και εφαρμογές στην Κινητικότητα, την στάθμευση, την κυκλοφορία και ασφαλώς την ηλεκτροκίνηση.
 10. Εξυπηρέτηση των πολιτών με ψηφιακές εφαρμογές και συστήματα.
 11. Υποστήριξη του τοπικού θεματικού τουρισμού, έξυπνα συστήματα για την ανάδειξη του Πολιτισμού- Τουρισμού. Μείωση της ενεργειακής σπατάλης στους Δήμους.
 12. Ανοιχτοί χώροι, ένα πρόγραμμα αναβάθμισης χωρών αθλητικών υποδομών, αναψυχής για τα παιδιά, με στόχο την βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών και την ασφάλεια των παιδιών. Σε αυτή την πρόσκληση επίσης εντάσσεται το πρόγραμμα ελεύθερης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις ακτές και στις θάλασσές μας. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε για αυτούς τους συμπολίτες μας ίδιες δυνατότητες στη ζωή, στην κίνηση, στην ελευθερία πρόσβασης στις υπέροχες ελληνικές θάλασσες. Προϋπολογισμός 40 εκατ. €
 13. Έργα αγροτικής οδοποιίας με προϋπολογισμό 70 εκατομμύρια € με στόχο την διευκόλυνση των αγροτών μας και των επαγγελματιών που σχετίζονται μαζί τους και φυσικά την ασφάλεια των μετακινήσεων τους.
 14. Ξεχωριστή πρόσκληση για μελέτες με προϋπολογισμό 100 εκατομμυρίων € με στόχο να διευκολυνθούν όλοι οι δήμοι που έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα οι δήμοι με σοβαρές ελλείψεις στις τεχνικές τους υπηρεσίες.

Από όλα τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι Δικαιούχοι πρέπει να προετοιμαστούν άμεσα. Όμως αυτή είναι μια προετοιμασία, που απαιτεί επιμέλεια, γνώση των διαδικασιών, πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας και επαρκές και καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό. Η μετάδοση της γνώσης και της εμπειρίας από συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του παρελθόντος μπορεί να καταστεί δυνατή από στελέχη (εντός και εκτός των Υπηρεσιών του δικαιούχου) που έχουν διαχειριστεί αντίστοιχες υποχρεώσεις και κυρίως που γνωρίζουν τη λειτουργία των Υπηρεσιών και των Φορέων που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία.

Με την υπ.Αριθμ. 22766/09-04-2020 ΚΥΑ καταρτίστηκε το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ , Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Βασικός σκοπός του νέου προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης με το συμβολικό όνομα «Αντώνης Τρίτσης» είναι η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α κα Β Βαθμού, οι Σύνδεσμοι Δήμων και τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.

Περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος είναι όλη η χώρα. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για όλη την προγραμματική περίοδο, ανέρχεται στο ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων (2.500.000.000,00) ευρώ, χρήματα τα οποία προέρχονται από δανεισμό από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (Ε.Τ.Ε.Π.).Η χρηματοδότηση έργων, προμηθειών, μελετών και υπηρεσιών της παραγράφου 2α του άρθρου 69 του Ν.4509/2017 όπως ισχύει, που εντάσσονται στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται μέσω αναπτυξιακών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (εφεξής «ΤΠΔ»), συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του ΤΠΔ και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τον σκοπό αυτό.

(*) Δικηγόρος - Συνταγματολόγος - Πρόεδρος Συνδέσμου των εν Αττική Γεωργιτσιάνων Λακεδαίμονος

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr