Γράφει ο Χρήστος Ηλ. Τσίχλης*

Ο τέως Βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής από το 1963 έως το 1974 και αμέσως μετά, του απονεμήθηκε ο τίτλος του επίτιμου μέλους της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Συνέβαλε καθοριστικά, να αναλάβει η Αθήνα την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Βοήθησε στην ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, όχι μόνο ως μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, αλλά και με τις γνωριμίες του, λόγω εξ αίματος συγγένειας, με τις περισσότερες Βασιλικές οικογένειες του κόσμου. Ταυτόχρονα, ήταν επίτιμος πρόεδρος της Διεθνούς Ιστιοπλοϊκης Ομοσπονδίας.

Το 1960 στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης, ο πρίγκιπας τότε Κωνσταντίνος συμμετείχε στην ελληνική ομάδα ιστιοπλοΐας και κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία «Ντράγκον», με την ελληνική σημαία. Ήταν ο πηδαλιούχος του σκάφους «Νηρεύς», με πλήρωμα τους Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και Γιώργο Ζαΐμη. Η ομάδα απέσπασε το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο για την Ελλάδα από το 1912. «Εν τω προσώπω του Διαδόχου ετιμήθη το όνομα της Ελλάδος. Εκφράζω χαράν και υπερηφάνειάν μου», ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού της χώρας, Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, υπήρξε χρυσός ολυμπιονίκης με την ελληνική σημαία, εγγονός του Βασιλιά Κωνσταντίνου που συνέβαλε στον διπλασιασμό της Ελλάδος, βοήθησε την Ελλάδα να αναλάβει την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων μέσω της Ολυμπιακής Επιτροπής, συνταγματικός Βασιλιάς της χώρας και ο τότε συνταγματικός θεσμός της βασιλείας, «καταργήθηκε» βίαια, εξαιτίας της δικτατορίας των συνταγματαρχών και με απόφαση της δικτατορίας. Εάν δεν μεσολαβούσε η δικτατορία των συνταγματαρχών, θα υπήρχε ακόμα η συνταγματική Βασιλεία. Άρα, θα έπρεπε η κηδεία του τέως βασιλιά, να γίνει με τιμές αρχηγού κράτους, ως τυπική διαδικασία, αφού τώρα δεν αποφασίζουμε για το πολιτειακό ζήτημα, αλλά για έναν νεκρό άνθρωπο. Το έτος 2020, η νυν υπουργός Πολιτισμού με τον νυν υπουργό Οικονομικών, ανακοίνωσαν ότι η κηδεία της σημαντικής ποιήτριας Κικής Δημουλά θα γίνει δημοσία δαπάνη ως ελάχιστος φόρος τιμής και ακολούθησε μια σειρά εκδηλώσεων του υπουργείου Πολιτισμού, για να τιμηθεί η μνήμη της και το έργο της. Το έτος 2004, ο υπουργός οικονομικών αποφάσισε η κηδεία του σημαντικού ηθοποιού Βλάσση Μπονάτσου, να γίνει δημοσία δαπάνη στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

  • Τα προνόμια των Ολυμπιονικών που καταλαμβάνουν το χρυσό μετάλλιο με την ελληνική σημαία

- Απονομή χρυσού μεταλλίου από τον/ την Πρόεδρο της Δημοκρατίας (για τους τρεις πρώτους των ολυμπιακών αγωνισμάτων).

- Απονομή δημόσιου επαίνου, που συνοδεύεται από δίπλωμα από τον υφυπουργό Αθλητισμού (για όσους κατέλαβαν τις θέσεις από 4η ως 6η σε ολυμπιακό αγώνισμα).

- Διορισμός σε κενές θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα.

- Εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα Πανεπιστημίου της επιλογής τους.

- Διορισμός και απονομή βαθμών στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας.

- Διορισμός σε θέση συμβούλων στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στις αθλητικές ομοσπονδίες .

- Δυνατότητα απόκτησης άδειας πρακτορείου Προ-Πο. Παράπλευρο κέρδος, οι χορηγίες.

- Σε περίπτωση αποβιώσεως, η κηδεία γίνεται δημοσία δαπάνη, κατόπιν απόφασης του υπουργού οικονομικών.

  • Στο άρθρο 39 του νόμου 3883/2010 προβλέπεται:

«Με Προεδρικό Διάταγμα, μπορεί να απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων σε αθλητές που επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ενόπλων δυνάμεων και που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους, αλλά έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στο ν. 3421/2005 (ΦΕΚ Α΄302), έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία εκ των 3 πρώτων θέσεων σε ατομικό άθλημα. Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

α. Αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μονίμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα.

β. Εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών.

γ. Υπηρετούν μετά το πέρας της ενεργού αθλητικής τους δραστηριότητας ή το αργότερο δύο (2) έτη μετά την τελευταία συμμετοχή τους σε εθνική ομάδα, ως αξιωματικοί του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο έχουν κατανεμηθεί. Τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη βεβαίωση του πέρατος της ενεργού αθλητικής δραστηριότητας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

δ. Έχουν δικαίωμα άσκησης αμισθί αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Α/ΓΕ.

ε. Καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιοβάθμων τους αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, εάν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία.

στ. Προάγονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχων, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία.

ζ. Έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 4α.

  1. Αθλητές που καταδικάζονται αμετάκλητα για παράβαση των νόμων περί χρήσης απαγορευμένων ουσιών (ντόπινγκ) εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν ήδη υπηρετούν στις ΕΔ εκπίπτουν αυτοδικαίως του βαθμού τους και αποβάλλονται από το σώμα των Αξιωματικών.»

«8. Οι διατάξεις εφαρμόζονται:

α. Για τους αθλητές στους οποίους έχει ήδη απονεμηθεί βαθμός Αξιωματικού και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στις Ένοπλες Δυνάμεις.

β. Για τους αθλητές που είχαν ήδη την ιδιότητα του Μονίμου Υπαξιωματικού ή Ανθυπασπιστή. Μετά την απονομή του βαθμού Αξιωματικού:

(1) Διατηρούν την ιδιότητα του μονίμου στρατιωτικού.

(2) Η υποχρέωση παραμονής τους στο στράτευμα υπολογίζεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο νόμο περί καταστάσεως Υπαξιωματικών του Κλάδου τους.

  1. Οι έφεδροι εν ενεργεία Αξιωματικοί με καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής έχουν δικαίωμα να ασκούν επ’ αμοιβή δραστηριότητες αθλητικού χαρακτήρα, που προβάλλουν την προσφορά των ΕΔ στο κοινωνικό σύνολο, τον αθλητισμό και τον πολιτισμό, κατόπιν έγκρισης του Αρχηγού του οικείου ΓΕ.
  2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας μπορούν να μετατάσσονται Έφεδροι Αξιωματικοί της παραγράφου 6 σε Όπλο, Σώμα ή ειδικότητα του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο υπηρετούν, προς κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικού ίδιου βαθμού. Οι μεταταγέντες εγγράφονται στην επετηρίδα της ειδικότητάς τους μετά τους υπηρετούντες ομοιοβάθμους τους και εξομοιώνονται πλήρως με τους τελευταίους ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους, πλην αυτών της μετάταξης. Με απόφαση του Ανωτάτου κατά Κλάδο Συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις και οι ειδικότητες που μπορούν να καλυφθούν με μετάταξη Αξιωματικών της παραγράφου 10, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσης παραγράφου.»

(*) Δικηγόρος Αθηνών - Συνταγματολόγος - Νομικός συνεργάτης Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ελλάδα - Συνήγορος Αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος στην Ελλάδα - Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Αθηναίων - Δ.Σ. Ιδρύματος Μπότσαρη - Νομικός σύμβουλος Βορειοηπειρωτών Ελλάδος

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

* Τα άρθρα δεν απηχούν απαραίτητα τη γνώμη του notospress.gr