ΑΡΚΑΔΙΑ. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Αρκαδίας λόγω επιβολής προσωρινών μέτρων στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας κατά την διάρκεια τέλεσης αγώνα «2η ΑΝΑΒΑΣΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και αποσκοπώντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων και την πρόληψη – αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων αποφάσισε την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην (Παλαιά) Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας, από την 52,500 χ/θ έως και την 57,700 χ/θ και στις δύο κατευθύνσεις, εδαφικής αρμοδιότητας μας, στην οποία θα διεξαχθεί ο διαλαμβανόμενος αγώνας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων, κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής, θα διεξάγεται από τον αυτοκινητόδρομο [Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη] μέσω του ανισόπεδου κόμβου Παραδεισίων.

Απαγορεύεται η στάθμευση παντός είδους οχημάτων στην ανωτέρω οδό, κατά μήκος της διεξαγωγής του αγώνα, κατά το χρόνο διεξαγωγής αυτού. Των απαγορεύσεων εξαιρούνται τα οχήματα που μετέχουν στον αγώνα, καθώς και τα οχήματα των διοργανωτών της εκδήλωσης.

Η απόφαση αυτή ισχύει το Σάββατο (08-05-2021) και ώρες 09.00 - 19.00 και την Κυριακή (09-05-2021) και ώρες 09.00-18.00.

Η διακοπή της κυκλοφορίας στην ανωτέρω οδό, θα πραγματοποιηθεί από το Α. Τ. Μεγαλόπολης, σε συνεργασία με τους διοργανωτές του αγώνα, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Τοποθέτηση από την διοργανώτρια επιτροπή του αγώνα, της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, για τη διακοπή της

κυκλοφορίας (προειδοποιητική – ρυθμιστική σήμανση κ.λ.π.).

β. Διάθεση από την παραπάνω επιτροπή, του απαιτούμενου προσωπικού για την ενημέρωση των οδηγών.

γ. Επίσης η διοργανώτρια αρχή (Ο.Μ.Α.Ε. – Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Καλαμάτας) υποχρεούται σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, πέραν των ανωτέρω, να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ), όπως ισχύει.

5. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999), ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»