Ολοκληρώθηκε μ’ επιτυχία η Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.), παρουσία της πλειοψηφίας των εκπροσώπων των σωματείων της. Εξέφρασαν τη στήριξή τους στο σχεδιασμό της Διοίκησης της ΕΟΠ για το 2015, που αποτελεί χρονιά ορόσημο για την πρόκριση όσο το δυνατόν περισσότερων αθλητών ποδηλασίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο (Βραζιλία).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των 28 σωματείων που είχαν δικαίωμα ψήφου. Τα 20 απ’ αυτά τα σωματεία ψήφισαν υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού της Ε.Ο.Π. για τη νέα χρονιά, ενώ μόλις 3 σωματεία ψήφισαν κατά και 5 σωματεία παρών.

Ο Ταμίας της Ε.Ο.Π. Παναγιώτης Πριστούρης έκανε αναλυτική παρουσίαση των προϋπολογιζόμενων εσόδων και εξόδων της Ομοσπονδίας Ποδηλασίας για τη νέα χρονιά, που ανέρχονται σε 1.201.800 ευρώ.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Π. Αθανάσιος Τερζής ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία πρέπει όλοι όσοι αγαπούν το άθλημα να κινηθούν συντονισμένα και όχι διασπαστικά και με σκοπιμότητες και κάλεσε όλους τους εκπροσώπους των σωματείων της Ε.Ο.Π. να βοηθήσουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο για το καλό του αθλήματος.

Ομόφωνα εγκρίθηκε επίσης στην Τακτική Γενική Συνέλευση (στις 31.10.2014) και η τροποποίηση του Καταστατικού της ΕΟΠ, η οποία έγινε κατόπιν των υποδείξεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) για την εναρμόνιση του Καταστατικού με τον ισχύοντα αθλητικό νόμο.

Μεταξύ των τροποποιήσεων που ψηφίσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα περιλαμβάνεται και η μείωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ο.Π. από 15 σε 11, η οποία θα έχει ισχύ για την επόμενη τετραετή θητεία του Διοικητικό Συμβούλιο που θα εκλεγεί κατά το τελευταίο τετράμηνο του 2016.