Η 3π (ποδήλατο- πόλη- περιβάλλον) είναι ένα κίνημα ανθρώπων καθαρά εθε-λοντικό, που επιθυμεί μία πόλη με λιγότερα αυτοκίνητα και καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν είναι σύλλογος και οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει και να βοηθά στις δράσεις της.

Η ιδέα ξεκίνησε το 2008 αλλά συστηματική παρουσία στην Σπάρτη έχει από το Μάιο του 2011. Έχουν πραγματοποιηθεί 117 ποδηλατοπορείες μέχρι και σήμε-ρα, ενώ απομένουν άλλες δύο συν όσες προκύψουν έκτακτα σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και κατηχητικά σχολεία. Σε αυτές έχουν συμμετάσχει εκα-τοντάδες φίλοι του ποδηλάτου της πόλης μας, ενώ κάποιες από αυτές είχαν και πολιτιστικό περιεχόμενο συνοδευόμενες από ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώ-ρους και μουσεία και κάποιες άλλες κοινωνικό περιεχόμενο, όπως η εκδήλωση για την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Επίσης έχει διοργανώσει και ημέρα εθελοντικού καθαρισμού στην περιοχή της Κοκκινόραχης στις 25/9/2011.

Αποτέλεσμα όλων αυτών των δράσεων είναι η αύξηση των ποδηλατών στους δρόμους της πόλης μας, η τοποθέτηση από το Δήμο Σπάρτης σταθερών θέσεων στάθμευσης ποδηλάτων και η διαμόρφωση μιας ποδηλατικής κουλτούρας. Βέ-βαια οι ρυθμοί που επιτυγχάνονται όλα αυτά είναι αργοί και τα εμπόδια πολλά, αλλά η διάθεση και η πίστη στην επιτυχία των στόχων παραμένει ακλόνητη.

Οι σκοποί της 3π είναι οι εξής:
1. Ώθηση των κατοίκων της πόλης και ειδικά των νέων στη χρήση περισσό-τερο του ποδηλάτου και λιγότερο των μηχανοκίνητων μέσων
2. Ώθηση των κατοίκων να έρθουν πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής μας
3. Αλλαγή νοοτροπίας των οδηγών μηχανοκίνητων μέσων, ώστε να σέβο-νται τον πεζό και τον ποδηλάτη
4. Η δημοτική αρχή να δώσει έμφαση σε έργα που θα έχουν προτεραιότητα το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.

Για το 2018 έχουν απομείνει δύο ακόμη προγραμματισμένες πορείες που είναι τη Δευτέρα 20 Αυγούστου 2018, ώρα 18:30 και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 17:30. Σημείο συνάντησης είναι η Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Κλείνοντας να ευχαριστήσουμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βοηθήσει συστηματικά την όλη προσπάθεια και είναι η κ. Χριστίνα Μακρυσοπούλου (Δη-μοτική σύμβουλος Σπάρτης), ο π. Συμεών Παπαγεωργίου (εφημέριος ενορίας Κοκκινοράχης), ο π. Γεώργιος Φωτόπουλος (εφημέριος ενορίας Μαγούλας), η κ. Γεωργία Κακούρου-Χρόνη, καθώς και συλλόγους και φορείς της πόλης μας.

«3Π»