ΣΠΑΡΤΗ. Σε σώμα συγκροτήθηκε (28/3) το νέο διοικητικό συμβούλιο της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΣΚ.Ο.Ε.), από την πλειοψηφία της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης της 27/3.

Νέος Ειδικός Γραμματέας ορίστηκε ο Λάκωνας Ιωάννης Τζανάκος.

Οι αρχαιρεσίες για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των καταστατικών οργάνων, έγιναν με χρήση της ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ».

Σημειώνεται πως το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας παρείχε την υποδομή και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την εποπτεία της εκλογικής διαδικασίας.