ΣΠΑΡΤΗ. Εντάθηκε στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, η Πράξη «Έργα και προμήθειες για την βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 850.000 €.

Τι προβλέπει

Η πράξη αφορά δύο κύρια υποέργα:

  • Υποέργο 1: «Προμήθεια κινητού στεγάστρου Ματάλειου Δημοτικού κολυμβητήριου Σπάρτης» προϋπολογισμού 550.000 €

  • Υποέργο 2: «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σπάρτης» προϋπολογισμού 300.000,€ και ειδικότερα
  1. Ανακατασκευή του στίβου του Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης και
  2. Κατασκευή νέου εξωτερικού γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων Καστορείου.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ θα ανέρχεται στις 600.000 €.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος Γεωργία Δεδεδήμου, δήλωσε:

«Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση των αθλητικών υποδομών στην περιοχή του Δήμου Σπάρτης και τη διεύρυνση της χρήσης αυτών, εξυπηρετώντας έτσι τις αυξανόμενες ανάγκες για ελεύθερη και οργανωμένη άθληση των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων, όσο και στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα του ερασιτεχνικού και μαζικού αθλητισμού της περιοχής μας».