ΣΠΑΡΤΗ. Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, τη Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, στις 5.30 μ.μ., στην αίθουσα της Πνευματικής Εστίας Σπάρτης (Λυκούργου 82 & Χαμαρέτου), με τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

  • Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης.
  • Ανακοινώσεις Δ.Σ.
  • Απολογισμός Πεπραγμένων Δ.Σ. & Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2019- Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής : Συζήτηση - έγκριση - απαλλαγή Δ.Σ.
  • Έγκριση Προϋπολογισμού 2020.

Μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα γίνει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν το σύνολο των τακτικών μελών του Σωματείου που είναι οικονομικώς εν τάξει. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, όπως προβλέπεται από το Καταστατικό (άρθρο 9), χωρίς νέα ειδοποίηση, την επομένη Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Με την ευκαιρία της Γ.Σ., την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο, θα γίνει συγκέντρωση φαρμακευτικών ειδών για την ενίσχυση του Κοινωνικού Φαρμακείου Σπάρτης (βλ. συνημμένη λίστα αναγκών του Κ.Φ.Σ.)