ΕΛΛΑΔΑ. Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ίσως από εκείνες που έχουν απασχολήσει τους Πελοποννήσιους τόσο. Δεν είναι τυχαίο ότι απλοί πολίτες εκφέρουν την επωνυμία της. Είναι χρήσιμο λοιπόν να μάθουμε κάποια βασικά στοιχεία για τον Όμιλο που είναι άλλωστε αυτός που έχει αναλάβει το μεγάλο έργο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στη Διαχείριση των Απορριμμάτων και στην Πελοπόννησο.

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περιλαμβάνει κατά βάση της εταιρείες Τέρνα, Τέρνα Ενεργειακή και Ήρων. Τρείς βασικές εταιρείες και αρκετές υποδεέστερες αυτών όπως η ΓΕΚ services, κ.α.

Δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα και κυρίως σε Υποδομές, Παραχωρήσεις, Αυτοκινητόδρομους, Σταθμούς Αυτοκινήτων, Καθαρή Ενέργεια, Θερμική Ενέργεια, Διαχείριση Απορριμμάτων, Real Estate, και άλλες δραστηριότητες.

Εταιρικός σκοπός

Ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επιδιώκει τη διαρκή και βιώσιμη ανάπτυξή του. Τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της ισχυρής του θέσης στους παραδοσιακούς τομείς δράσης του (κατασκευαστικός κλάδος, ηλεκτροπαραγωγή) στην Ελλάδα.

Σκοπός του η συνεχής επέκτασή του τόσο σε νέους τομείς δράσης (διαχείριση απορριμμάτων, εξορυκτικές δραστηριότητες κ.ά.) όσο και σε νέες αγορές εκτός Ελλάδας.

Καθ' ολη τη διάρκεια της ιστορίας του, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προσπαθεί να διαμορφώσει μια ισχυρή φήμη και μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες και τους μετόχους του.

Όπως αποτυπώνεται στο δημόσιο προφίλ του Ομίλου βασικές αξίες και κουλτούρα που διέπουν την επιχειρηματική του δράση είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον η δημιουργία αξίας για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες, τους πελάτες και τους μετόχους, η ειλικρίνεια, η αξιοπιστία και η στοχευμένη κοινωνική προσφορά.

Θα έλεγε κανείς ότι με τέτοια «χάρτα αρχών και αξιών» τα έργα της ΤΕΡΝΑ δεν θα έπρεπε να προκαλούν την δυσπιστία ή την αντίδραση των πολιτών. Ιδιαίτερα αν ληφθεί σοβαρά υπ΄όψιν μια ακόμα αρχή του Ομίλου, ο σεβασμός της Τοπικής Κοινωνίας.

Κοινωνία και Τοπικές αρχές

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ισχυρίζεται ότι αντιμετωπίζει με σεβασμό τις τοπικές κοινωνίες καθώς θεωρεί ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία των έργων της. Όπως διαβεβαιώνει η αμοιβαία επωφελής σχέση μαζί τους αποτελεί Πολιτική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Βασικές θεματικές ενότητες συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και οικονομία.

Τα πρόσωπα

Ισως οι ευσεβείς πόθοι των Ομίλων Επιχειρήσεων να μένουν γραμμένες υποσχέσεις διότι τα πρόσωπα είναι αυτά που μετουσιώνουν στρατηγικές και κυρίως την ηθική του επιχειρείν. Οπότε ακόμα πιο ενδιαφέρουσα είναι η γνώση των προσώπων που απαρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου.

Γεώργιος Περιστέρης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Το 1980 έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού από το Ε.Μ.Π. Η επαγγελματική του δραστηριότητα στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ξεκίνησε το 1981. Την περίοδο 1982-1984 ήταν Διευθυντής Κατασκευών σημαντικών Υδραυλικών και Σιδηροδρομικών έργων.

Από το 1984 ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

Από το 1997 αναπτύσσει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα και στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτροπαραγωγών από Α.Π.Ε. (ΕΣΗΑΠΕ). Ο Σύνδεσμος, αποτελεί ιδρυτικό μέλος και εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας (European Renewable Energies Federation - EREF).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ, τα μέλη του οποίου εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28/6/2017 και πληροί τις προϋποθέσεις του Ν.3016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Γεώργιος Περιστέρης - Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Κωνσταντίνος Βαβαλέτσκος - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Μιχαήλ Γουρζής - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Άγγελος Μπενόπουλος - Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Απόστολος Ταμβακάκης - Αντιπρόεδρος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Δημήτριος Αντωνάκος - εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Βράϊλας - εκτελεστικό μέλος

Πηνελόπη Λαζαρίδου - εκτελεστικό μέλος

Εμμανουήλ Μουστάκας - εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Περδικάρης - μη εκτελεστικό μέλος

Σπυρίδων Καπράλος - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Αθανάσιος Σκoρδάς - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Gagik Apkarian - ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Εκτελεστικά Μέλη είναι τα ανώτατα στελέχη της Εταιρείας που έχουν την ευθύνη υλοποίησης των στόχων και της διαχείρισής της. Μη Εκτελεστικά και Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά Μέλη είναι πρόσωπα με αντικειμενική κρίση, επιφορτισμένα με καθήκοντα διασφάλισης της εταιρικής διακυβέρνησης Tα Μέλη του Δ.Σ. έχουν την ελληνική υπηκοότητα πλην του κ. Gagik Apkarian, o οποίος είναι Αυστραλός υπήκοος. Η θητεία τους είναι τετραετής και λήγει το αργότερο στις 30/6/2021.

ΣΔΙΤ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Το ενδιαφέρον των Πελοποννήσιων εντοπίζεται κυρίως στην δράση μιας εκ των εταιριών της, την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, που είναι ο ανάδοχος του έργου που θα διαχειριστεί τα απορρίμματα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της καθαρής ενέργειας. Διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύος περίπου 2.000 MW (σε λειτουργία ή υπό κατασκευή), αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία του κλάδου διεθνώς, με σημαντική παρουσία στις ΗΠΑ και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Έχοντας επενδύσει μέχρι σήμερα περίπου 2 δις ευρώ, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις άνω του 1,7 δις ευρώ στην παραγωγή και αποθήκευση καθαρής ενέργειας και σε έργα περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων.

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει ως όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη και πιστεύει στην προτεραιότητα που έχει η πράσινη ενέργεια για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρεί ότι η ενέργεια είναι κεντρικής σημασίας για την κοινωνία μας και θέλει να συμβάλει στη δημιουργία ενός βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος, αυξάνοντας τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή συναντάμε και πάλι τον πρόεδρο του Ομίλου:

Γεώργιος Περιστέρης - Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Γεώργιος Περδικάρης Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος

Εμμανούηλ Μαραγκουδάκης , διευθυνων σύμβουλος εκτελεστικό μέλος

Η Στρατηγική της εταιρείας

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ επιδιώκει μια σημαντική θέση σε όλο το εύρος της αλυσίδας των έργων ΑΠΕ, από την ανάπτυξη ως την παραγωγή ενέργειας, με δραστηριότητα σε ένα εύρος τεχνολογιών, με ισχυρή παρουσία στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι προτεραιότητες της εταιρείας είναι οι εξής.

Σημαντική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος.

Ενδυνάμωση της ηγετικής θέσης στην Ελλάδα και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας.

Δραστηριοποίηση σε ένα εύρος τεχνολογιών. Διατήρηση ηγετικής θέσης στην αιολική ενέργεια και περαιτέρω επέκταση στα υδροηλεκτρικά, τα ηλιακά και τη βιομάζα.

Αξιοποίηση των ικανοτήτων του Ομίλου στην αλυσίδα αξίας των ΑΠΕ με την ανάπτυξη εμπειρίας στην κατασκευή υποβρύχιων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας με αντλησιοταμίευση και μπαταρίες.

Η Διαχείριση των Απορριμμάτων

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων, αναλαμβάνοντας έργα τόσο στον ιδιωτικό αλλά και στο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία λειτουργεί μια μονάδα βιοαερίου στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ έχει αναλάβει και τα έργα ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Μονάδα Διαχείρισης Απορριμμάτων Ηπείρου βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία και έχει ορίζοντα εκμετάλλευσης τα 25 χρόνια.

Σε ότι αφορά στην Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνίας, Μεσσηνία) αυτό έχει δρομολογηθεί μέσα από την σύμπραξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Πρόκειται για έργο που φέρει την σφραγίδα της Περιφερειακής Αρχής του Πέτρου Τατούλη και υλοποιείται επί Περιφερειακής Αρχής Παναγιώτη Νίκα. Οι αντιδράσεις τόσο από παρατάξεις της αντιπολίτευσης όσο και από τοπικές κοινωνίες είναι μεγάλες με ενδεικτική την σθεναρή αντίδραση των πολιτών του Δήμου Ευρώτα. Ειδικά στον Δήμο Ευρώτα και στην εγκατάσταση και λειτουργία εργοστασίου ΧΥΤΥ στη θέση Ξηροκάμπια υπάρχει αντίθεση και της πλειοψηφίας των αιρετών στο δημοτικό συμβούλιο.

Συνεργαζόμενοι φορείς στη ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι οι Δήμοι και ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

Θεωρητικά η Σύμπραξη Περιφέρειας – ΤΕΡΝΑ έχει όρους, δεσμεύσεις, υποχρεώσεις και ρήτρες στα οποία τα δύο μέρη συμφώνησαν. Η μεν εταιρεία με βάση τις αρχές που επιχειρεί οι δε αιρετοί με βάση το συμφέρον του πολίτη. Ουσιαστικά η ΣΔΙΤ αποτελεί την «Λυδία Λίθο» της πολιτικής εντιμότητας και της επιχειρηματικής ηθικής. Δηλαδή θα δείξει αν η θεωρητικά ισχυριζόμενη υπηρέτηση των συμφερόντων του πολίτη θα έχει και πρακτική εφαρμογή και θετικό μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Τρ. Πειραιώς χρηματοδότης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με κριτήρια ESG

Η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (AΠΕ) του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ενέταξε στα κριτήρια χρηματοδότησης, αρχές που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕSG). Αποτελεί βασικό στυλοβάτη της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Όπως έχει τονίσει η κυρία Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής του Corporate και Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, «η περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθητοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων αναμένεται να αποτελέσει στο προσεχές μέλλον κυρίαρχο παράγοντα διαφοροποίησης των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική αγορά προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Τράπεζα Πειραιώς συμβάλλει στον μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την μεγαλύτερη εταιρεία καθαρής ενέργειας της χώρας, την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, κάνουμε την αρχή για την παροχή ουσιαστικών κινήτρων χρηματοοικονομικής ανταγωνιστικότητας μέσω υιοθέτησης περιβαλλοντικών αρχών και στόχων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο ενεργά στην περιβαλλοντική και κλιματική αναβάθμιση της χώρας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, εκτός του ό,τι διατηρεί το μεγαλύτερο δανειακό χαρτοφυλάκιο καθαρής ενέργειας στην χώρα που ξεπερνά το 1,7GW, αποτελεί ενεργά και επιτυχημένα εδώ και σειρά ετών το πιστωτικό ίδρυμα με το πλέον καθαρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο διαρκώς βελτιώνει».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης, έχει δηλώσει: «Η συνεργασία μας με την Τράπεζα Πειραιώς για την χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ στη βάση αρχών που λαμβάνουν υπόψη τους και θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) αποδεικνύει στην πράξη την προσήλωσή μας, τόσο στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από επενδύσεις καθαρής ενέργειας, όσο και στα θέματα ESG. Ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αποτελεί τον μεγαλύτερο επενδυτή καθαρής ενέργειας στην Ελλάδα. Το επενδυτικό μας πρόγραμμα εστιάζει στην καθαρή ενέργεια, την αποθήκευση ενέργειας με αντλησοταμίευση και την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την καθημερινότητα των Ελλήνων και την ελληνική οικονομία».