Ένα από τα θέματα το οποίο παραδοσιακά απασχολεί γονείς, μαθητές και φοιτητές είναι οι προοπτικές των επαγγελμάτων στην αυριανή αγορά εργασίας. Έτσι, επαγγέλματα που προδιαγράφουν θετικούς δείκτες στην απασχολησιμότητα τους, συχνά προσδιορίζονται ως επαγγέλματα του μέλλοντος και τα προγράμματα σπουδών που συνδέονται με αυτά είναι περιζήτητα στις προτιμήσεις των νέων ανθρώπων.

Είναι σύνηθες, σε πολλούς νέους ανθρώπους να αναζητούν καινοτόμες εξειδικεύσεις ή και πεδία τα οποία δεν είναι τόσο κορεσμένα, με σκοπό να διαμορφώσουν ευοίωνες προοπτικές απασχόλησης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη δεδομένα που καταδεικνύουν με τεκμηριωμένο τρόπο και τις ανάγκες σε «τοπικό επίπεδο» είτε αναφερόμαστε στη χώρα μας είτε στην ήπειρο μας.

Μια τέτοια αξιόλογη μελέτη ήταν και αυτή του ΣΕΒ όπου πριν δυο χρόνια περίπου με μια άρτια πρωτοβουλία ανέδειξε τα Επαγγέλματα με Μέλλον για τη χώρα μας. Επιπρόσθετα, στην εκστρατεία ενημέρωσης του ΣΕΒ «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον», παρουσιάζεται η καθημερινότητα σε επαγγέλματα που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τις προκλήσεις των επιχειρήσεων σήμερα.

Ξεκινώντας, θα αναφερθούμε σε ορισμένα επαγγέλματα τα οποία αν και πρακτικά μετρούν ήδη κάποια χρόνια «ζωής» ωστόσο έχουν δυο γνωρίσματα: 1ον είναι άγνωστα σε πολλούς γονείς και μαθητές και 2ον έχουν ευοίωνες προοπτικές: Ποια είναι αυτά;

 • Τοξικολόγος
 • Διαμεσολαβητής
 • Γεροντολόγος

Αναδυόμενοι Κλάδοι στα Επιστημονικά Πεδία

Παράλληλα, εξίσου σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τους κλάδους μέσα από τους οποίους γεννώνται πολλές ευκαιρίες για επαγγέλματα του μέλλοντος. Ορισμένα πεδία που σχετίζονται με κλάδους που αναμένονται να έχουν θετικές τάσεις στην αυριανή αγορά εργασίας

 • Οι τεχνολογίες VR
 • Γνωσιακές Επιστήμες
 • Νευροεπιστήμες
 • Data Analysis
 • Επιχειρηματική Ευφυΐα

Ποιο θεωρείς επάγγελμα του μέλλοντος;

 • 6%
 • 3%
 • 0%
 • 12%
 • 3%
 • 3%
 • 6%
 • 15%
 • 9%
 • 3%
 • 3%
 • 6%
 • 3%
 • 6%
 • 21%
33 συμμετοχές. Η ψηφοφορία έχει ολοκληρωθεί