Γράφει η Ματούλα Μπελεγρή*

«Παρακολουθώντας όλα όσα λέγονται ή γράφονται ή προκύπτουν για το θέμα της «παράκαμψης της Σπάρτης «και ειδικά τις σχετικές δηλώσεις συμπαράστασης τόσον στην αναγκαιότητα του έργου όσον και στους φορείς των σχετικών αποφάσεων, δεν μπορούμε να μην αναλογισθούμε την «μεσαιωνική» οδική κατάσταση του κέντρου της νοτιοανατολικής Λακωνίας, η οποία έχει όνομα «Εθνική οδός δια μέσου του πυκνού οικιστικού ιστού Σκάλας-Βλαχιώτη ». Θέμα για το οποίο ουδείς πλέον δημόσια ομιλεί.

Κι όμως , κατά τα έτη 2007 - 2008 , η τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας, λαμβάνουσα υπ όψη το καθολικό αίτημα των κατοίκων των τότε δήμων Μολάων, Ζάρακα, Νιάτων, Μονεμβασίας, Ασωπού , Βοιών και της Κοινότητας Ελαφονήσου και με το δεδομένο ότι η παράκαμψη αυτή είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη των δυναμικότερων περιοχών της Λακωνίας, αποφάσισε την «παράκαμψη Σκάλας – Βλαχιώτη», ολοκλήρωσε την μελέτη της παράκαμψης Βλαχιώτη, αλλά κόλλησε στην παράκαμψη της Σκάλας.

Είναι αστείο να αναφερθεί η αιτία αυτού του «κολλήματος ή κωλύματος». Ήταν η άρνηση κατοίκων της Σκάλας. Και το ερώτημα είναι αυτό που κι εγώ τότε εξέφρασα στο Νομαρχιακό Συμβούλιο, δηλαδή, επιτέλους, αρμοδιότητα ποίου είναι το από πού θα περάσει και πως θα κατασκευασθεί ένας οδικός άξονας.

Υπάρχουν επιστήμονες και θεσμοθετημένα όργανα γι αυτό ή μερικοί πολίτες, αγόμενοι από αιρετούς εκπροσώπους και άγοντες αυτούς . ακυρώνουν ένα έργο για την χρησιμότητα και την αναγκαιότητα του οποίου είναι περιττό να μιλάμε . Για όλα τα παραπάνω λοιπόν ας ληφθεί υπ όψη . παρά παντός αποφασίζοντος οργάνου ότι δεν αρκεί η επίσης αναγκαία «παράκαμψη της Σπάρτης» ή όπως αυτή λέγεται , αλλά απαιτείται η ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΚΑΛΑΣ – ΒΛΑΧΙΩΤΗ , την οποία καλούνται να ζητήσουν, να υπερασπίσουν και να μη τορπιλίσουν. όπως έκαναν μερικά χρόνια πριν οποιοιδήποτε εκπρόσωποι ή αντιπρόσωποι των πολιτών .
Επιτέλους στον τόπο αυτό που έφτασε εκεί που δεν πάει παρακάτω , ας αφήσουμε τον λαϊκισμό που μας διέλυσε και ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας και την αξιοπρέπειά μας».

* Η Ματούλα Μπελεγρή είναι πρώην Νομαρχιακή Σύμβουλος και πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουρισμού