Από την Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 4304/23-10-2014 οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης έως 30-09-2014 μπορούν να προβούν σε ρύθμιση των οφειλών τους.

Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από σαράντα (40) ενώ η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από σαράντα (40) ευρώ.

Προκειμένου οι υπόχρεοι οφειλέτες να υπαχθούν στη ρύθμιση αυτή θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση προς την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.