ΣΠΑΡΤΗ. Παρελήφθη από τη Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης το Ειδικό Βυτιοφόρο όχημα καθαρισμού φρεατίων και αγωγών λυμάτων με σύστημα ελέγχου κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Το όχημα είναι νέας τεχνολογίας με πολλές και μεγάλες δυνατότητες. Το κόστος αγοράς του ανήλθε στο ποσό των 505.000,00€ και χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ. Είδη βρίσκεται στην πόλη της Σπάρτης ειδικός εκπαιδευτής ο οποίος ενημερώνει και εκπαιδεύει τον χειριστή της ΔΕΥΑΣ κ. Αθανάσιο Βαρούτσο στη χρήση του οχήματος.

Πρόκειται για μία σημαντική επένδυση της ΔΕΥΑΣ η οποία εξοπλίζεται πλέον με ένα υπερσύχρονο μέσο καθαρισμού φρεατίων και αγωγών.