ΣΠΑΡΤΗ. Από τη Διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης, ανακοινώνεται ότι από 04 Ιανουαρίου 2016 έως 31 Μαρτίου 2016 θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική απογραφή στρατεύσιμων οι οποίοι γεννήθηκαν το έτος 1998 (ανήκοντες στην κλάση 2019).

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, να γνωρίζουν το Δήμο στον οποίο έχουν εγγραφεί στα μητρώα αρρένων, τον αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους (ΑΦΜ).

Σε περίπτωση που στερούνται τέτοιων εγγράφων, απαιτείται πιστοποιητικό Δήμου –Κοινότητας, το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους και από το οποίο θα προκύπτουν τα ληξιαρχικά τους στοιχεία και η εγγραφή τους σε Μητρώα Αρρένων.

Τα ΚΕΠ δεν εκδίδουν αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής.
Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώσουν από τη ιστοσελίδα της στρατολογίας (www.stratologia.gr) πληκτρολογώντας το Στρατιωτικό τους αριθμό ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας την επόμενη ημέρα της απογραφής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης:

1.ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης Ευαγγελιστρίας 85-87 τηλέφωνο:2731361600
2. Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Μυστρά τηλέφωνο:27310893701
3.Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας θεραπνών τηλέφωνο:2731074560
4.Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Φάριδος τηλέφωνο:2731035388
5.Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Πελλάνας τηλέφωνο:2731361012
6.Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Οινούντος τηλέφωνο:2731094194