ΛΑΚΩΝΙΑ. Ο Πατριωτικός Σύνδεσμος Λακωνίας εκφράζει την συμπαράστασή του στον δίκαιο αγώνα τού αγροτικού και επαγγελματικού / εμπορικού κόσμου τής Λακωνίας που με την εφαρμογή των νέων μέτρων τού «αριστερού μνημονίου» οδηγούνται στον αφανισμό.

Όποιος πολεμάει την πρωτογενή παραγωγή, την αυτάρκεια και την επιχειρηματικότητα αποστερεί από τη Χώρα μας την ελπίδα για αναγέννηση, ανασυγκρότηση και επανεκκίνηση που τόσο έχουμε ανάγκη, και την καθιστά πλέον απόλυτο προτεκτοράτο και υποχείριο στις ορέξεις αρπακτικών, ξένων τοκογλύφων και πολυεθνικών.

Το σκεπτικό αυτό καθιστά επιβεβλημένη τη συμμετοχή μελών και φίλων τού Πατριωτικού Συνδέσμου Λακωνίας στους αγώνες των χειμαζόμενων συμπατριωτών μας βιοπαλαιστών.

Χαιρετίζουμε λοιπόν και συμμετέχουμε στους δίκαιους πατριωτικούς αγώνες τους.
Για τον Πατριωτικό Σύνδεσμο Λακωνίας, ο πρόεδρος Γεώργιος Β. Λουκάκος (ιατρός) και ο γεν.γραμματέας Γεώργιος Π. Δημακόγιαννης (εκδότης)