ΣΠΑΡΤΗ. Η ξενοδοχειακή μονάδα "Maniatis Hotel" στο κέντρο της Σπάρτης, ζητά Σερβιτόρο - Α’, ανεξαρτήτως φύλου, απόφοιτο σχολής τουριστικής εκπαίδευσης, ηλικίας 28 έως 42 ετών, για τα επισιτιστικά τμήματα.

Απαραίτητα προσόντα είναι η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Proficiency καθώς και η πιστοποιημένη ευχέρεια χειρισμού υπολογιστών τουλάχιστον σε επίπεδο Basic, άπαντα από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα και εξεταστικά κέντρα.

Η πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας, καθώς και τυχόν προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό τομέα του service θα συνεκτιμηθούν.

Ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικού βιογραφικού με έγχρωμη φωτογραφία, συνοδευόμενο με πιστοποιήσεις των απαραίτητων προσόντων καθώς και πιστοποιήσεις τυχόν πρόσθετων προσόντων, στο e-mail: info@maniatishotel.gr

Εναλλακτικά κατάθεση κλειστού φακέλου με όλα τα προαναφερθέντα στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου στη συμβολή των Παλαιολόγου και Λυκούργου, στη Σπάρτη.