ΑΘΗΝΑ. Την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου των εν Αττική Γεωργιτσιανων Λακεδαίμονος, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Χρήστο Ηλ. Τσίχλη, τον αντιπρόεδρο Ορέστη Γρ. Τσίχλη και τον γραμματέα Φίλιππο Γ. Τσερωτα, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου Ελλάδος Στάθη Σταθόπουλο. Η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και συζητήθηκαν τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης πάρκων αναψυχής, παιδικών χαρών, πλατειών, μονοπατιών κ.α. από το Πράσινο Ταμείο.

Το Πράσινο Ταμείο διαχειρίζεται προγράμματα αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Για την ένταξη στο πρόγραμμα, απαιτείται πρόταση ένταξης συγκεκριμένων έργων από τον οικείο Δήμο και έγκριση της πρότασης από το πράσινο Ταμείο. Οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να αποστείλουν τις προτάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας. Η αρμοδιότητα αξιολόγησης και έγκρισης της δημοτικής πρότασης, ανήκει στο πράσινο Ταμείο.

Το Πράσινο Ταμείο με το πρόγραμμα "Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου", καλεί τους Δήμους της χώρας, να υποβάλουν προτάσεις εώς και την 8η Μαϊου του 2020, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων. Πρόκειται για ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου (πλατείες, πάρκα αναψυχής, παιδικές χαρές, παιδότοποι, χώροι στάθμευσης κ.α.). Αποκατάσταση- επανάχρηση δημοσίων κτιρίων, χαρακτηρισμενων ως διατηρητέα ή μνημεία. Αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική αναβάθμιση, διεύρυνση, ανακατασκευή πεζοδρόμων ή μονοπατιών. Αισθητική αναβάθμιση όψεων κτιρίων, ιδιοκτησίας ΟΤΑ, σε αξιόλογα τουριστικά, κοινωνικά ή πολιτιστικά σημεία του Δήμου. Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικων πόρων του νέου ΕΣΠΑ, ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι εξαιρετικά σημαντικός και θεμελιώδης. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να υπερβεί τις αιτίες, τις παλαιοκομματικές νοοτροπίες που βύθισαν την ίδια και ολόκληρη την χώρα στην κρίση, να ξεπεράσει πραγματικές αδυναμίες και παθογένειες, να αξιοποιήσει το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Το νέο ΕΣΠΑ είναι ένας πακτωλός χρημάτων 26, 5 δισ ευρώ που δίνει τεράστιες δυνατότητες για έργα, δουλειές και ανάπτυξη. Το Εταιρικό σύμφωνο για το πλαίσιο ανάπτυξης, γνωστό ως νέο ΕΣΠΑ, "τρέχει" με 7 τομεακά προγράμματα ύψους 19,8 δισ ευρώ και 13 περιφερειακά προγράμματα ύψους 5,7 δισ ευρώ . Δηλαδή, προσφέρει έναν πακτωλό χρηματοδότησης συνολικά 26,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για έργα, προγράμματα ολοκλήρωσης και δημιουργίας υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης του αγροτικού τομέα κ.α.

Επιπλέον, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους της χώρας, να υποβάλουν προτάσεις μέχρι την 31η Αυγούστου του 2020, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων , για το πρόγραμμα "Απόκτηση ελεύθερων κοινοχρήστων χώρων". Σκοπός του προγράμματος, είναι η απόκτηση αμιγώς κοινοχρήστων χώρων και χώρων πρασίνου, που προβλέπονται σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια. Τα αιτήματα των Δήμων, αφορούν ώριμες απαλλοτριώσεις, για την απόκτηση κοινοχρήστων χώρων (μέσω απαλλοτριώσεων).