Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης ενός ατόμου για τη Γραμματειακή Υποστήριξη του Ιδρύματος ως Υπάλληλο Γραφείου.

ΣΠΑΡΤΗ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ειδικό έντυπο αίτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γηροκομείου Σπάρτης http://www.girokomeio-spartis.gr ή να προσέλθουν στη Γραμματεία του Ιδρύματος προκειμένου να τα παραλάβουν ιδιοχείρως, Δευτέρα – Παρασκευή (8 π.μ. – 2 μ.μ.).

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από 7/9/2020 έως και 14/9/2020.

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Επισκόπου Βρεσθένης Θεοδωρήτου Β’ αρ. 30
231 00 ΣΠΑΡΤΗ
ΤΗΛ.: (27310) 26555 - Φαξ: (27310) 82346
Site: www.girokomeio-spartis.gr
E-mail : info@girokomeio-spartis.gr