ΚΑΛΑΜΑΤΑ. Την Κυριακή 11/10/2019 και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Ομίλου Αγωνιστικού Μπριτζ Καλαμάτας (Σανταρόζα και Παπανικολή 3) Γενική Συνέλευση με θέμα μεταξύ άλλων, τις αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου ΔΣ (λεπτομέρειες στο www.oamk.gr στην ενότητα ΝΕΑ - Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση)

Οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με το καταστατικό του ομίλου και τα δεδομένα που προκύπτουν από τον νέο αθλητικό νόμο Ν.4726/2020. Σύμφωνα με αυτόν και προς ενημέρωση των μελών του ομίλου μας, σημειώνουμε τα παρακάτω :

1. Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με συγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο μελών που θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Ο εκλογικός κατάλογος έχει συνταχθεί και αναρτηθεί στο site του ομίλου (www.oamk.gr στην ενότητα ΝΕΑ - Εκλογικός Κατάλογος). Εφόσον κάποιο μέλος εκ παραδρομής δεν έχει περιληφθεί στην λίστα , παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τον όμιλο. Επίσης, οποιοσδήποτε έχει κάποια ένσταση, παρατήρηση, επισήμανση σχετικά με όνομα ή ονόματα που περιλαμβάνονται ή όχι, θα πρέπει επίσης να ενημερώσει τον όμιλο το συντομότερο δυνατόν , το αργότερο μέχρι το Σάββατο 10/10/2020 ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στον εκλογικό κατάλογο.

2. Στην εφορευτική επιτροπή σε αυτές τις εκλογές θα προεδρεύει δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, ενώ τα 2 επιπλέον μέλη (συν 2 αναπληρωματικά) θα οριστούν από την ΓΣ

3. Η ψηφοφορία θα γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα ψηφίσουμε ξεχωριστά για τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ

Ο όμιλος έχει ανάγκη την συμμετοχή όλων. Είναι σημαντικό ειδικά σε αυτή την δύσκολη περίοδο, τόσο τα παλαιότερα όσο και τα νεότερα μέλη να δραστηριοποιηθούν ενεργά. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότεροι παρόντες ώστε να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες και να βοηθήσουμε όλοι στον βαθμό που μπορούμε τον όμιλο να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του.

Σανταρόζα & Παπανικολή 3

Τ. 27211 81328

@ oamkbridge@gmail.com