Να μην στερηθούν του επιδόματος ανεργίας οι εποχικοί, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης

ΕΛΛΑΔΑ. Η εξαίρεση από το δικαίωμα επιδόματος ανεργίας, σε 2 σημαντικές κατηγορίες ανέργων, προκάλεσε την παρέμβαση της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή.

Ειδικότερα, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, ο Κυρ. Βελόπουλος αναφέρει: «Η μια κατηγορία αφορά σε όλους εκείνους, που και πέρσι, χαρακτηρίστηκαν ως εποχικοί, ανεξάρτητα με το αν οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν, δεν απέλυσαν το 75% των εργαζομένων. Αυτό έγινε για το λόγο ότι, οι επιχειρήσεις δεν προσέλαβαν το σύνολο των εργαζομένων, αλλά ένα μικρό μέρος αυτών. Η άλλη κατηγορία αφορά στους νέους, που φέτος ανέμεναν να πάρουν πρώτη φορά επίδομα ανεργίας».

Η ερώτηση έχει ως εξής:

«Εντονότατη δυσαρέσκεια και απογοήτευση έχει προκαλέσει η απόρριψη δύο κατηγοριών εργαζομένων από την επιδότηση ανεργίας, ενώ πληρούν όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Η μια κατηγορία αφορά σε όλους εκείνους, που και πέρσι, χαρακτηρίστηκαν ως εποχικοί, ανεξάρτητα με το αν οι επιχειρήσεις στις οποίες απασχολήθηκαν, δεν απέλυσαν το 75% των εργαζομένων. Αυτό έγινε για το λόγο ότι, οι επιχειρήσεις δεν προσέλαβαν το σύνολο των εργαζομένων, αλλά ένα μικρό μέρος αυτών. Η άλλη κατηγορία αφορά στους νέους, που φέτος ανέμεναν να πάρουν πρώτη φορά επίδομα ανεργίας. Εκεί όπου φέτος έπρεπε να έχουν 50 ένσημα, ως εποχικοί, ο Ο.Α.Ε.Δ τους ζητά, παράλληλα, να έχουν και 80 ένσημα, ως νέοι ασφαλισμένοι, πράγμα που δεν μπορεί να επιτευχθεί λόγω των τρεχουσών συγκυριών.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

Προτίθεσθε να παρέμβετε αναλόγως, ώστε να επιτευχθεί η ένταξη των ως άνω δύο κατηγοριών εργαζομένων στην επιδότηση ανεργίας, καθώς, με την ανωτέρω ένταξη δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Ο.Α.Ε.Δ και υπό φυσιολογικές συνθήκες, οι ανωτέρω εργαζόμενοι, θα ήταν δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας;».