Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την πραγματοποίηση της δήλωσης

ΕΛΛΑΔΑ. Όπως ενημέρωσε ο ΟΑΕΔ, όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους μέσω νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας που ενεργοποιήθηκε.

Είναι πασιφανές, πως για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα, η δήλωση παρουσίας γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Οι ενδιαφερόμενοι, ας μην ξεχνούν, πως με τη δήλωση παρουσίας εξασφαλίζεται η ομαλή καταβολή των επιδομάτων.