Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υπουργείου Εργασίας στον Νεοκ. Κρητικό, σχετικά με την ερώτησή του για την αναμόρφωση του ΕΦΚΑ

ΣΠΑΡΤΗ. Ο βουλευτής Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός, προκειμένου να διευκρινιστεί το ζήτημα με την αναμόρφωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, και συγκεκριμένα με την μεταφορά τριών (3) υπαλλήλων από το τμήμα Μη Μισθωτών (Πρώην ΟΑΕΕ) της Σπάρτης, στο αντίστοιχο τμημα Μισθωτών (πρώην ΙΚΑ), προχώρησε σε ερωτημα προς το υπουργείο Εργασίας.

Από την έγγραφη ενημέρωση που είχε, εκ μέρους του υπουργείου, προκύπτουν τα εξής:

• Η μετακίνηση των τριών υπαλλήλων ήταν αναγκαία για την εξυπηρέτηση των μεγάλων αναγκών των αγροτών.

• Νέες προσλήψεις θα γίνουν το καλοκαίρι, άρα η εναλλακτική για την ενίσχυση των καταστημάτων ΕΦΚΑ της Σπάρτης θα ήταν η κατάργηση γραφείων της Λακωνίας.

• Η μετακίνηση είναι προσωρινή μέχρι τη συνένωση του ΕΦΚΑ Μισθωτών και Μη Μισθωτών σε ένα ενιαίο Τοπικό Κατάστημα με δική του Τοπική Επιτροπή.

• Μετά τη συνένωση σε ενιαίο Τοπικό Κατάστημα ΕΦΚΑ θα γίνει κατανομή του προσωπικού με τον αποδοτικότερο τρόπο λειτουργίας.

• Θα μεταφερθεί μέρος των συντάξεων από την Τρίπολη, με την παράλληλη επιστροφή υπαλλήλου από εκεί.

Αναλυτικά, η απάντηση του υπουργείου Εργασίας προς τον κ. Κρητικό:

«Κύριε Βουλευτά,

Με αφορμή το ερώτημά σας σχετικά με τις καταργήσεις/συγχωνεύσεις των οργανικών μονάδων του e-ΕΦΚΑ στην περιοχή σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της ορθολογικής αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα στην κατεύθυνση του περιορισμού του εύρους του (μέσω καταργήσεων ή συγχωνεύσεων) ώστε να διοικείται αποτελεσματικότερα και αποδοτικότερα και να μην επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός με τα έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών που δεν εξυπηρετούν πλέον το δημόσιο συμφέρον, ο e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε καταργήσεις/συγχωνεύσεις των οργανικών του μονάδων σε όλη την Επικράτεια.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, στο Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Λακωνίας (Σπάρτη) έχουν μεταφερθεί αρμοδιότητες ασφάλισης / εσόδων, μητρώου, παροχών σε χρήμα του τ. ΟΓΑ από το Μάιο 2020. Επιπλέον αναμένεται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για την έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης Λακωνίας με έδρα την Σπάρτη από 1-4-2021 με παράλληλη κατάργηση των Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λακωνίας (Σπάρτη) και του Β’ Περιφερειακού Τμήματος Μη Μισθωτών Λακωνίας (Σπάρτη).

Στην Τοπική Διεύθυνση θα μπορεί να απευθυνθεί το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων όλων των πρώην Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης, περιλαμβανομένων και των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τ. ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ –ΜΜΕ, οι οποίοι έως σήμερα για την εξυπηρέτηση τους πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά σε υπηρεσίες της Αθήνας.

Από την έναρξη λειτουργίας του Φορέα οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΓΑ εξυπηρετούνταν από το κτίριο της Αθήνας όπου έδρευαν οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Αγροτών και 8 Περιφερειακά Τμήματα ανά την επικράτεια, συνεπικουρούμενα από ένα δίκτυο ανταποκριτών.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υφίσταντο ένα Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών στην Τρίπολη για όλη την Περιφέρεια με περιορισμένες αρμοδιότητες παροχής επιδομάτων μητρότητας και υπαγωγής στην ασφάλιση μόνο. Στην Πελοπόννησο έχει ξεκινήσει ήδη η λειτουργία τριών (3) Τοπικών Διευθύνσεων στην Τρίπολη, Κόρινθο και Κιάτο με παράλληλη κατάργηση των τοπικών υπηρεσιών των τ. ΦΚΑ της ίδιας πόλης.

Σήμερα η εξυπηρέτηση τους πραγματοποιείται από 112 σημεία πανελλαδικά, κατά κύριο λόγο Υποκαταστήματα Μισθωτών καθώς και κάποιες Γενικές Διευθύνσεις σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Το δίκτυο ανταποκριτών παραμένει σε κάποιες περιοχές αλλά σταδιακά καταργείται καθώς γίνεται η έναρξη Τοπικών Διευθύνσεων, όπως προβλέπει το ΠΔ 8/2019. Τα Περιφερειακά Τμήματα του τ. ΟΓΑ έχουν όλα συγχωνευθεί σε Υποκαταστήματα Μισθωτών.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ εξυπηρετούνταν από 41 σημεία: Το κτίριο των Περιφερειακών Διευθύνσεων στην Αθήνα με αρμοδιότητες ασφάλισης και παροχών καθώς και από 40 Περιφερειακά Τμήματα/Γραφεία Μηχανικών και ΕΔΕ τα οποία παρείχαν περιορισμένες υπηρεσίες.

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου υφίσταντο ένα Περιφερειακό Τμήμα ΤΣΜΕΔΕ στην Τρίπολη για όλη την Περιφέρεια με περιορισμένες αρμοδιότητες.

Σήμερα ο αριθμός των σημείων εξυπηρέτησης έχει διευρυνθεί στα 49 χάρις την έναρξη Τοπικών Διευθύνσεων και τη μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων σε Υποκαταστήματα Μισθωτών. Παράλληλα, 19 Τμήματα/Γραφεία Μηχανικών έχουν συγχωνευθεί σε Υποκαταστήματα Μισθωτών ή σε Τοπικές Διευθύνσεις και έπονται τα υπόλοιπα.

Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ εξυπηρετούνταν από 17 σημεία, τα 2 κτίρια των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με αρμοδιότητες ασφάλισης και παροχών καθώς και από 15 Περιφερειακά Τμήματα/Γραφεία Υγειονομικών με περιορισμένες αρμοδιότητες. Πλέον η εξυπηρέτηση τους έχει επεκταθεί σε 27 σημεία ανά την επικράτεια χάρις την έναρξη Τοπικών Διευθύνσεων και τη μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων σε Υποκαταστήματα Μισθωτών.

Παράλληλα, 8 Τμήματα/Γραφεία Υγειονομικών έχουν συγχωνευθεί σε Υποκαταστήματα Μισθωτών ή σε Τοπικές Διευθύνσεις και έπονται τα υπόλοιπα. Οι ασφαλισμένοι του τ. ΟΑΕΕ εξυπηρετούνταν από 126 σημεία, περιλαμβανομένων 18 Περιφερειακών Διευθύνσεων και 108 Περιφερειακών Τμημάτων. Πλέον η εξυπηρέτηση τους έχει επεκταθεί σε 133 σημεία χάρις την έναρξη Τοπικών Διευθύνσεων και τη μεταφορά σχετικών αρμοδιοτήτων σε Υποκαταστήματα Μισθωτών με μεγαλύτερη γεωγραφική διασπορά στα σημεία εξυπηρέτησης ασφαλισμένων.

Επιπλέον, η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ καταβάλλει προσπάθεια ψηφιακού μετασχηματισμού του Φορέα με απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πολιτών, διευρύνοντας τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργοδοτών, περιορίζοντας την ανάγκη προσέλευσής τους για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους στις Τοπικές Υπηρεσίες και να αποφευχθεί η ταλαιπωρία τους, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Κοινωνικής Ασφάλισης».

Ειδήσεις σήμερα:

Σε βασανιστική απομόνωση ο Δήμος Σπάρτης με 50 τουλάχιστον ενεργά κρούσματα!

Παντρεύεται η Πελοποννήσια Ευγενία Δημητροπούλου και έδειξε το μονόπετρο (video)

Δείτε τα σημερινά κρούσματα στην Πελοπόννησο

Έκτακτο: Ραγδαία επιδείνωση του καιρού

5 χρόνια κάθειρξη με αναστολή γιατί μαχαίρωσε τον κουμπάρο της

Στα Κέντρα Υγείας ο εμβολιασμός. Τι θα γίνει με τις άλλες ασθένειες των πολιτών;