Πού θα βρίσκεται η κινητή μονάδα του Κέντρου

ΛΑΚΩΝΙΑ. Ανακοινώθηκε το μηνιαίο πρόγραμμα μετακίνησης της κινητής μονάδας του Κέντρου για το μήνα Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, η μονάδα θα βρίσκεται:

10/2/2021, στην Ελαφόνησο

• 11/2/2021, στη Νεάπολη

• 17/2/2021, στην Ελαφόνησο

• 18/2/2021, στη Νεάπολη

• 24/2/2021, στην Ελαφόνησο

• 25/2/2021, στη Νεάπολη

Όπως αναφέρεται, τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο Κέντρο Κοινότητας μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειας τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Επίσης παρέχουν υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής καθώς και διοργάνωσης εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης έχει έδρα το Δήμο Σπάρτης και στελεχώνεται από 2 Ψυχολόγους, 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 Οδηγό.

Διαθέτει και Κινητή Μονάδα για την κάλυψη των αναγκών των λοιπών Δήμων που συμμετέχουν στην Προγραμματική Σύμβαση, δηλαδή του Δήμου Μονεμβάσιας και του Δήμου Ελαφονήσου. Η Κινητή Μονάδα στελεχώνεται με 1 από τους 2 Ψυχολόγους και με 1 από τους 2 Κοινωνικούς Λειτουργούς, καθώς και από 1 οδηγό.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης λειτουργεί:

Δήμος Σπάρτης: Ευαγγελιστρίας 93 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2731361240,241,242 και Email : k.koin.spart@1504.syzefxis.gov.gr

Δήμος Μονεμβασίας (Νεάπολη) Διεύθυνση: ΚΕΠ - Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Βοιών Πλατεία Ηρώων, Νεάπολη Λακωνίας. Τηλ: 2734360148

Δήμος Ελαφονήσου Διεύθυνση: Ισόγειο δημοτικού καταστήματος Ελαφονήσου Τηλ: 2734061185 και 2734061055