Οι Έμποροι κι οι Επαγγελματίες του Καστορείου, με κανέναν τρόπο δεν αποδέχονται την απόφαση του κ. Δούκα να καταργήσει το τοπικό υποκατάστημα του Κ.Ε.Π.

ΚΑΣΤΟΡΙ. Αρνητικά εξέπληξε τους κατοίκους, αλλά και ειδικότερα τους εμπόρους και επαγγελματίες της Τ.Κ Καστορείου, η πρόθεση της Δημοτικής Αρχής της Σπάρτης να προχωρήσει στο κλείσιμο του εκεί υποκαταστήματος Κ.Ε.Π., και μάλιστα «ερήμην της τοπικής κοινωνίας».

Σε ανοιχτή επιστολή προς τον Δήμαρχο Σπάρτης, κ. Π. Δούκα, αναφέρουν, «...Ασφαλώς σας είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο ΚΕΠ , παρά τις όποιες αρρυθμίες και τα πολλαπλά προβλήματα λειτουργίας του, εξυπηρετεί περί τις 15 κοινότητες και οικισμούς του τ.Δήμου Πελλάνας, από Παρδάλι και Πελλάνα μέχρι τον έσχατο οικισμό της Βορδώνιας, και από το Καστόρι μέχρι τον Λογγανίκο και το Κυπαρίσσι».

Η απόφαση αυτή, «…έρχεται να συμπληρώσει το έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που, σε προγενέστερο χρόνο, μετακίνησε μία εκ των δύο υπαλλήλων της Δ.Ε. Πελλάνας .από το Καστόρι στη Σπάρτη».

Ο Σύλλογος καλεί τον μεν Δήμαρχο, Π. Δούκα, να πάρει πίσω αυτή την απόφαση, τον δε πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μοιράγια, «…να εντάξει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δ.Σ.».

Η ανοικτή επιστολή του εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καστορείου «Ο Κάστωρ», έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για την –μάλλον ειλημμένη-απόφαση της Δημοτικής Αρχής για να κλείσει ουσιαστικά το Κ.Ε.Π. Καστορείου, όπως αυτό διατυπώθηκε κατά τη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 18/1/2021.

Ασφαλώς σας είναι γνωστό ότι το συγκεκριμένο ΚΕΠ , παρά τις όποιες αρρυθμίες και τα πολλαπλά προβλήματα λειτουργίας του, εξυπηρετεί περί τις 15 κοινότητες και οικισμούς του τ. Δήμου Πελλάνας, από Παρδάλι και Πελλάνα μέχρι τον έσχατο οικισμό της Βορδώνιας, και από το Καστόρι μέχρι τον Λογγανίκο και το Κυπαρίσσι.

Είναι γνωστό ότι καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών μιας κατεξοχήν αγροτο-κτηνοτροφικής περιοχής, με κατοίκους υψηλού ηλικιακού μέσου όρου, μη εκπαιδευμένους στη χρήση του διαδικτύου.

Η απόφαση σας αυτή που ελήφθη ερήμην της τοπικής κοινωνίας, χωρίς την παραμικρή διαβούλευση και ενημέρωση των κατοίκων και των τοπικών φορέων, έρχεται να συμπληρώσει το έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, που, σε προγενέστερο χρόνο, μετακίνησε μία εκ των δύο υπαλλήλων της Δ.Ε. Πελλάνας .από το Καστόρι στη Σπάρτη.

Η επίκληση στατιστικών στοιχείων, σχετικά με τον μικρό αριθμό εξυπηρέτησης πολιτών, τα οποία ευθέως αμφισβητούμε, θεωρώντας τα τουλάχιστον ως αυθαίρετα, υποστηρίζουμε ότι υπηρετούν μια προαποφασισμένη, λανθασμένη και καταστροφική για τον τόπο μας, πολιτική επιλογή. Μια πολιτική που κοντόφθαλμα και επιλεκτικά προσβλέπει στην ενδυνάμωση των δομών και υπηρεσιών του Κέντρου του Δήμου, μέσα από την αποψίλωση των περιφερειακών κοινωνικών δομών του Δήμου Πελλάνας, μετακινώντας και την τελευταία εναπομείνασα σε αυτές υπάλληλο.

Κύριε Δήμαρχε,

Σας καλούμε να πράξετε τα δέοντα ώστε να αρθεί αυτή η αυθαίρετη απόφαση.

Κατά τη γνώμη μας, είναι επιβεβλημένο να ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι εκπρόσωποι τους , καθώς και οι τοπικοί φορείς , όλων των περιοχών που εξυπηρετούνταν έως σήμερα από τα υπάρχοντα ΚΕΠ του Δήμου.

Και προτείνουμε, απευθυνόμενοι στον κ. Πρόεδρο του Δημ. Συμβουλίου να εντάξει το θέμα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δ.Σ.

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ότι είναι δίκαιο οι κάτοικοι των ακριτικών χωριών του Νομού, να επιβαρύνονται οικονομικά και να καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια από ένα προβληματικό συγκοινωνιακό δίκτυο, προκειμένου να μεταβούν στο Κέντρο προς εξυπηρέτηση τους, αντί να εξυπηρετούνται από τις περιφερειακές δομές, δικαίωμα όλων των κατοίκων της χώρας μας άλλωστε.

Εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ενισχυθούν οι περιφερειακές κοινωνικές δομές, και όχι μόνο της περιοχής μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι έτσι αντιστεκόμαστε στην ερημοποίηση της υπαίθρου, δημιουργώντας σε βάθος χρόνου κίνητρα εγκατάστασης νέων ανθρώπων στους τόπους καταγωγής τους, αλλά και εξασφαλίζοντας τα στοιχειώδη συνταγματικά δικαιώματα στους όλο και λιγότερους κατοίκους του τ. Δήμου Πελλάνας.

Η προκαλούμενη, δια των επιλογών σας, αύξηση των ροών προς το κέντρο, πόρρω απέχει από το αφήγημα για την ισόρροπη ανάπτυξη και ισοτιμία των πολιτών στα πλαίσια του Δήμου μας.

Ενώ οι κεντρομόλες ροές προς τη Σπάρτη, σε συνθήκες πανδημίας COVID-19 και σκληρού lockdown του Δήμου μας, μεγιστοποιούν τους κινδύνους διασποράς της νόσου και , αντίθετα, θα απαιτούσαν υπεύθυνη στάση και σοβαρή αντιμετώπιση εκ μέρους της δημοτικής σας αρχής.

Τέλος να σημειώσουμε ότι μας εξέπληξε η «σιγή ασυρμάτου» (εκτός ολίγων λαμπρών εξαιρέσεων) των Δημοτικών Συμβούλων, και μάλιστα των εκλεγέντων από την περιφέρεια μας, από τη στιγμή της αναγγελίας του εν λόγω σχεδιασμού.

Για το Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καστορείου

Ο Πρόεδρος : Αθαν.Δημητρακόπουλος»