ΕΛΛΑΔΑ. Ο ΕΟΦ προειδοποιεί τους καταναλωτές για κάψουλες Adam’s Secret των 1.500 και των 3.000. Τους ζητά να μην τις αγοράζουν κι αν τις έχουν στην κατοχή τους, να μην τις καταναλώσουν γιατί υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους!

Η προειδοποίηση από τον ΕΟΦ έρχεται ύστερα από ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των ΗΠΑ για τα δυο προϊόντα της Adam’s Secret.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν από την αρμόδια αρχή των ΗΠΑ, τα προϊόντα Adam’s Secret Extra Strength 1500 Capsules και Adam’s Secret Extra Strength 3000 Capsules βρέθηκαν να περιέχουν τις φαρμακευτικές δραστικές ουσίες σιλδεναφίλη και ταδαναφίλη χωρίς αυτές να αναγράφονται στην επισήμανσή τους.

Οι καταναλωτές, αναφέρει ο ΕΟΦ, καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθουν στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα, να μην τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Στην ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.