ΕΛΛΑΔΑ. Συνολικά 108.378.903 € σε δικαιούχους κατέβαλε ο ΟΑΕΔ τη Δευτέρα 12/4.

Συγκεκριμένα, καταβλήθηκαν:

855.719 € δώρο Πάσχα ανεργίας σε 286.483 δικαιούχους,
102.048 € προπληρωμές επιδομάτων ανεργίας σε 167.448 δικαιούχους,
184.312 € δώρο Πάσχα ειδικής παροχής μητρότητας σε 16.565 δικαιούχες, καθώς και λοιπές παροχές

Δήλωση παρουσίας

Η προπληρωμή των επιδομάτων όσων ανέργων έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας κατά το χρονικό διάστημα από 12 Απριλίου έως 9 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί μετά την δήλωση παρουσίας, η οποία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά (gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων).

Απευθείας κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό

Οι πιστώσεις έγιναν με απευθείας κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους δικαιούχους και δεν υφίσταται κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2). Οι πληρωμές εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών, μετά την καταβολή τους από τον ΟΑΕΔ.