ΕΛΛΑΔΑ. Συνολικά 11 σύγχρονες και άμεσα προσβάσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα παρέχονται πλέον από τον Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). Οι 11 αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσβάσιμες τόσο μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης του Δημοσίου Gov.gr όσο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr)». Αναλυτικά, οι υπηρεσίες είναι οι εξής:

 • Ασφαλιστική ικανότητα.
 • Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου μέλους και απογραφή στο μητρώο του e-ΕΦΚΑ.
 • Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης.
 • Ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ασθένειας.
 • Ηλεκτρονική υπηρεσία πληρωμής εξόδων κηδείας.
 • Βεβαίωση προϋπηρεσίας.
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλειας Ασθενείας (ΕΚΑΑ).
 • Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
 • Βεβαίωση απογραφής.
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας).
 • Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης/κλείσιμο ραντεβού.

Τέλος, στις παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα πρέπει να προστεθούν τόσο η ηλεκτρονική υπηρεσία για τη συμμετοχή στις κατασκηνώσεις του e-ΕΦΚΑ των παιδιών των ασφαλισμένων, όσο και η ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία που δημιουργήθηκε για τις επιστροφές των αναδρομικών προς τους κληρονόμους των θανόντων συνταξιούχων.