ΕΛΛΑΔΑ. Σε αρκετούς από τους τελετάρχες αλλά και τους διοργανωτές εκδηλώσεων έχει συμβεί. Να ακολουθούν λάθος σειρά στην προσφώνηση των επίσημων προσκεκλημένων. Το άγχος και η αγωνία είναι συνήθως έκδηλη και συχνά οι γκάφες επεισοδιακές

Στις 20/10/2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζει τη σειρά προβαδίσματος των αρχών και επισήμων κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις δημόσιες αρχές, οργανισμούς και ιδρύματα.

Παραθέτουμε τα 6 Τμήματα, προς γνώση και συμμόρφωση όλων ημών.

ΤΜΗΜΑ Α

 1. Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
 2. Πρωθυπουργός,
 3. Πρόεδρος της Βουλής,
 4. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος,
 5. Αρχηγός της Μείζονος Αντιπολίτευσης,
 6. Πρώην Πρόεδροι της Δημοκρατίας,
 7. Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης,
 8. Αρχηγοί των Αναγνωριζομένων από τον Κανονισμό της Βουλής Κομμάτων και των Κομμάτων που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
 9. Πρώην Πρωθυπουργοί,
 10. Πρώην Πρόεδροι της Βουλής,
 11. Μέλη της Κυβέρνησης & Υφυπουργοί
 12. Πρύτανης Διπλωματικού Σώματος,
 13. Έλληνες Αντιπρόεδροι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
 14. Αντιπρόεδροι της Βουλής,
 15. Έλληνας Επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Περιφερειών
 16. Βουλευτές
 17. Έλληνες Ευρωβουλευτές
 18. Πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
 19. Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου,
 20. Γενικοί Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Έλληνες Δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 21. Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 22. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ
 23. Περιφερειάρχης, όταν παρίσταται στην Περιφέρεια του
 24. Δήμαρχος, όταν παρίσταται στον Δήμο του
 25. Μητροπολίτης, όταν παρίσταται στην έδρα του

ΤΜΗΜΑ Β

 1. Πρόεδρος Ακαδημίας Αθηνών,
 2. Διαπιστευμένοι στην Ελλάδα Ξένοι Πρέσβεις,
 3. Μέλη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος,
 4. Αποκρισάριοι και Έξαρχοι, Αρχηγοί άλλων Δογμάτων και άλλων Θρησκευμάτων, στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη
 5. Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας,
 6. Μεγαλόσταυροι,
 7. Αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ, Αρχηγοί Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός ΑΤΑ,
 8. Γενικός Γραμματέας Προεδρίας της Δημοκρατίας,
 9. Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού,
 10. Γενικός Γραμματέας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης,
 11. Γενικός Γραμματέας της Βουλής,
 12. Γενικοί Γραμματείς και Υπηρεσιακοί Γραμματείς Υπουργείων,
 13. Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,
 14. Πρυτάνεις ή Πρόεδροι Διοικουσών Επιτροπών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 15. Έλληνες Πρέσβεις με καταληκτικό βαθμό
 16. Αντιστράτηγοι, Αντιναύαρχοι, Αντιπτέραρχοι, Αντιστράτηγοι Ελληνικής Αστυνομίας,
 17. Ειδικός Γραμματέας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, Ειδικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Ειδικοί Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υπουργείων,
 18. Πρεσβευτές,
 19. Πρόεδρος της Ε.Ν.ΠΕ.
 20. Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.

ΤΜΗΜΑ Γ

 1. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών και Πρόεδροι Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων στις Περιφέρειες
 2. Πρόεδροι και Εισαγγελείς Πρωτοδικών και Πρόεδροι πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων στους Δήμους
 3. Ειρηνοδίκες και Προϊστάμενοι Δικαστικών γραφείων στις Περιφέρειες και στους Δήμους
 4. Αντιπεριφερειάρχης (Χωρικός), όταν παρίσταται στην Περιφερειακή Ενότητα του
 5. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν παρίσταται στην Περιφέρεια του
 6. Λοιποί Περιφερειάρχες
 7. Λοιποί Αντιπεριφερειάρχες, όταν παρίστανται στην Περιφέρεια τους
 8. Έπαρχος
 9. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όταν παρίσταται στο Δήμο του
 10. Πρόεδρος ΠΕΔ
 11. Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφερειών
 12. Δήμαρχοι άλλων Δήμων, της οικείας Περιφέρειας
 13. Αντιδήμαρχοι του Δήμου
 14. Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις Περιφέρειες
 15. Περιφερειακοί Σύμβουλοι όταν παρίστανται στην Περιφέρεια τους,
 16. Δημοτικοί Σύμβουλοι όταν παρίστανται στο Δήμο τους,

ΤΜΗΜΑ Δ

 1. Πρόεδροι Ανεξάρτητων Αρχών,
 2. Πρόεδρος Κοινωνικών Εταίρων & Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,
 3. Υποστράτηγοι, Υποναύαρχοι, Υποπτέραρχοι, Υποστράτηγοι Ελληνικής Αστυνομίας, Υποναύαρχοι Λ.Σ., Υποστράτηγοι Π.Σ.,
 4. Ταξίαρχοι, Αρχιπλοίαρχοι Π.Ν., Ταξίαρχοι Π.Α., Ταξίαρχοι Ελληνικής Αστυνομίας, Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ., Αρχιπύραρχοι Π.Σ., Ανώτεροι Ταξίαρχοι Ταγμάτων
 5. Διοικητές Διοικήσεων των Σωμάτων Ασφαλείας και του Λιμενικού Σώματος
 6. Πρώην Υπουργοί και Υφυπουργοί
 7. Πρώην Βουλευτές
 8. Πρόεδρος & Μέλη Δημοτικών Κοινοτήτων όταν παρίσταται – στην περιοχή τους
 9. Πρόεδροι ΔΣ Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Περιφερειών και των Δήμων

ΤΜΗΜΑ Ε

 1. Διοικητές Δημοσίων Οργανισμών
 2. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
 3. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΤΑ
 4. Πρόεδροι λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων, Οργανισμών Ιδρυμάτων στην Αθήνα
 5. Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων «ΑΔΕΔΥ»,
 6. Πρόεδροι Δ.Σ. Πανελληνίων Επιστημονικών Οργανώσεων Αθηνών,
 7. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στην Αθήνα
 8. Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος,
 9. Πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος «ΓΣΕΒΕ»,
 10. Πρόεδρος Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών «ΠΑΣΕΓΕΣ»,
 11. Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών,
 12. Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ)
 13. Πρόεδρος Χρηματιστηρίου Αθηνών,
 14. Πρόεδρος Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθηνών
 15. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εφέδρων Αξιωματικών
 16. Πρόεδρος Ενώσεων Απόστρατων Αξιωματικών
 17. Πρόεδρος Συλλόγου Εφέδρων Αξιωματικών και Ανθυπασπιστών στην Αθήνα
 18. Πρόεδρος Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, στην Αθήνα
 19. Εκπρόσωποι Ενώσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στη Αθήνα
 20. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού στην Αθήνα,
 21. Πρόεδροι Οργανώσεων Παλαιών Πολεμιστών, Αξιωματικών, Υπαξιωματικών και Οπλιτών, στην Αθήνα
 22. Εκπρόσωποι Σώματος Αδελφών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στην Αθήνα

ΤΜΗΜΑ ΣΤ

 1. Πρόεδροι Διοικητικών Συμβουλίων ΝΠΔΔ
 2. Πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων και Πρόεδρος του ΔΣ Οργανισμού Λιμένα Πειραιά (ΟΛΠ) για την πόλη του Πειραιά
 3. Πρόεδρος Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στην Θεσσαλονίκη
 4. Προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ στους Δήμους
 5. Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού Σώματος, εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη
 6. Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και Ελληνικού Οδηγισμού με στολή στους Δήμους
 7. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους
 8. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στην Θεσσαλονίκη
 9. Πρόεδροι Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών
 10. Πρόεδροι Αναπήρων και Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων
 11. Εκπρόσωποι Ενώσεων Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης στις Περιφέρειες και τους Δήμους
 12. Περιφερειακοί Έφοροι Προσκόπων και ελληνικού Οδηγισμού με στολή στις Περιφέρειες
 13. Πρόεδροι Επιμελητηρίων στους Δήμους και τις Περιφέρειες
 14. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων στις Περιφέρειες και τους Δήμους και Προέδροι Λογοτεχνικών Σωματείων στους Δήμους
 15. Πρόεδροι Εργατικών Οργανώσεων
 16. Πρόεδροι Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
 17. Πρόεδροι άλλων Συλλόγων και Σωματείων

Ακολουθήστε το notospress.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις