Ομόφωνα η εκλογή του Dr. Εμμανουήλ Ν. Ρίζου MD, Ph.D από το Εκλεκτορικό Σώμα

ΕΛΛΑΔΑ. Την 1-10-2020 ο Ιατρός Dr. Εμμανουήλ Ν. Ρίζος MD, Ph.D εξελέγη ομόφωνα από το Εκλεκτορικό Σώμα και ανακηρύχθηκε στην Ανώτατη Βαθμίδα του Τακτικού Καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου με σπουδαίο Πανεπιστημιακό Διδακτικό και Κλινικό έργο στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»

Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1991) . To 2000 απέκτησε με Άριστα Διδακτορική Διατριβή με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΟΓΚΟΥΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟ .Το 2006 ανακηρύχθηκε Λέκτορας Ψυχιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου», της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».(2006-2010). Το 2010 ανακηρύχθηκε Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου», της Ιατρικής Σχολής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» (2010-2016) .Το 2016 ανακηρύχθηκε Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής με γνωστικό αντικείμενο Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν».(2016). Την 1-10-2020 εξελέγη ομόφωνα από το Εκλεκτορικό Σώμα και ανακηρύχθηκε στην ανώτατη βαθμίδα του Τακτικού Καθηγητή Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο Ψυχιατρική Γενικού Νοσοκομείου με πανεπιστημιακό διδακτικό και κλινικό έργο στην Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».(2020-σήμερα).

Κλινικό Έργο

Είναι Υπεύθυνος του Α΄ Τμήματος Νοσηλείας Ασθενών, των Εξωτερικών Τακτικών Ιατρείων, της Διασυνδετικής Ιατρικής και του Τμήματος Ψυχιατρικής Γενετικής της Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Συντονίζει σε καθημερινή βάση πολλές ομάδες ιατρών και αξιολογεί μεγάλο αριθμό κλινικών περιστατικών στα πλαίσια της ψυχιατρικής κλινικής, της Διασυνδετικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας, των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Επειγόντων Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ». Είναι επίσης ο Δημιουργός της κλινικής μονάδας των πρώτων ψυχωσικών επεισοδίων της Β΄Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου «ΑΤΤΙΚΟΝ».

Ακαδημαϊκό / Εκπαιδευτικό Έργο

Το Διδακτικό του έργο αναφέρεται στο πεδίο της Ψυχιατρικής και των Νευροεπιστημών τόσο σε Προπτυχιακό όσο και σε Μεταπτυχιακό επίπεδο. Συμμετέχει ως Οργανωτής και Διδάσκων σε μεγάλο αριθμό προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων και ως Επιβλέπων σε μεγάλο αριθμό διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, αλλά και άλλων Πανεπιστημίων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Το διδακτικό έργο του περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα Ψυχικών Διαταραχών, και εστιάζεται στην εκπαίδευση των Σχιζοφρενικού φάσματος 2 Διαταραχών, των Συναισθηματικών και Αγχωδών Διαταραχών, αλλά και στην αλληλεπίδραση ψυχικών και σωματικών νοσημάτων και κυρίως στην σχέση ανάμεσα σε Αγχώδεις και Καταθλιπτικές Διαταραχές και Καρδιοαγγειακά νοσήματα.

Ερευνητικό Έργο

Το γνωστικό πεδίο του και η ερευνητική του δράση σχετίζονται με Φαρμακογενετικές μελέτες των αντιψυχωσικών φαρμάκων, με θέματα Διασυνδετικής Ψυχιατρικής και ειδικότερα με μελέτες Συννοσηρότητας και Παθοφυσιολογικών μηχανισμών, νοσημάτων του Καρδιαγγειακού και Ογκολογικών νοσημάτων καθώς και με γενετικές μελέτες αιτιοπαθογένειας της Κατάθλιψης και της Σχιζοφρένειας στον ελληνικό πληθυσμό. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 πρότυπες κλινικές μελέτες σε διεθνή και Ελληνικά περιοδικά, με πάνω από 600 διεθνείς αναφορές και με υψηλό δείκτη απήχησης, ενώ πρόσφατα είναι επιστημονικά υπεύθυνος σε πολυκεντρική μελέτη με θέμα: «μορφομετρικές εγκεφαλικές μεταβολές σε ασθενείς με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο και πιθανή σχέση με νευροτροφίνες». Πρόσφατες δημοσιεύσεις του παρατίθενται: - Association between schizophrenia and DRD3 or HTR2 receptor gene variants. Baritaki S, Rizos E, Zafiropoulos A, Soufla G, Katsafouros K, Gourvas V, Spandidos DA. European Journal of Human Genetics. 2004;12:5355-41. - Investigation of serum BDNF levels in drug-naive patients with schizophrenia. Rizos EN, Rontos I, Laskos E, Arsenis G, Michalopoulou PG, Vasilopoulos D, Gournellis R, Lykouras L. The Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. 2008;32(5)1308-1311. - Reduced serum BDNF levels in patients with chronic schizophrenic disorder in relapse, who were treated with typical or atypical antipsychotics. Rizos EN, Papadopoulou A, Laskos E, Michalopoulou PG, Kastania A, Vasilopoulos D, Katsafouros K, Lykouras L. The World Journal of Biological Psychiatry. 2010;11:251-255. - Association of the dopamine D3 receptor Ser9Gly and of the serotonin 2C receptor gene polymorphisms with tardive dyskinesia in Greeks with chronic schizophrenic disorder. Rizos EN, Siafakas N, Katsantoni E, Lazou V, Sakellaropoulos K, Kastania A, Kossida S, Chatzigeorgiou KS, Arsenis G, Zerva L, Katsafouros K, Lykouras L.Psychiatric Genetics. 2009;19:106-107. - Signs of striatal dopamine transporter density increase in association with improvement of Tardive Dyskinesia in a patient with schizophrenia, as demonstrated by a DAT scan. Rizos EN, Chatziioannou S, Douzenis A, Siafakas N, Katsantoni E, Nikolaidou P, Papathanasiou M, Lykouras L. European Neuropsychopharmacology. 2010;20:132-136. - Association of serum brain derived neurotrophic factor and duration of untreated psychosis in first episode patients with schizophrenia. Rizos EN, Michalopoulou PG, Siafakas N., Stefanis N, Douzenis A, Rontos I, Laskos E, Kastania A, Zoumbourlis V, Lykouras L. Neuropsychobiology, 2009. - Sertindole in the treatment of tardive dyskinesia in a patient with genetically abnormal dopamine D3 receptors. Rizos EN, Douzenis A, Michopoulos I, Siafakas N, Katsantoni E, Gournellis R, Lykouras L. Acta Neuropsychiatrica. 2010. - Multiple pulmonary thromboembolism and severe depression. Ferentinos P, Rizos E, Christodoulou Ch, Nikolaidou P, Chatzilia D, Loukides S, Papiris S, Lykouras L. General Hospital Psychiatry.2010, April 2010. - Increased striatal dopamine transporter levels induced by ziprasidone in association to improvement of tardive dyskinesia as confirmed by a DAT scan 3 study. Rizos E, Chatziioannou S, Siafakas N, Douzenis A, Katsantoni E, Mantrapilia A, Bakalis S, Fotiadis K, Lykouras L. The Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry. 2010 May 8 - Sertindole and impaired atrioventricular function, in the absence of Q-T prolongation. A case report. Rizos E, Lefteriotis D, Douzenis A, Chatziioannou S, Siafakas N, Nika S, Kremastinos D, Lykouras L. Psychiatry Clin Neurosci. 2010. - Association of serum BDNF levels with hippocampal volumes in first-psychotic episode drug-naïve schizophrenic patients. Rizos E, Papathanasiou M, Michalopoulou PG, Mazioti A, Douzenis A, Kastania A, Nikolaidou P, Laskos E, Vasilopoulou K, Lykouras L. Schizophr Res 2011 Jul;129(2-3):201-4. Doi: 10.1016/j.schres.2011.03.011. Epud 2011 Apr5. - mir-183 as a molecular and protective biomarker for cancer in schizophrenic patients. Rizos E, Siafakas N, Koumarianou A, Katsantoni E, Filippopoulou A, Ntounas P, Touloumis Ch, Kastania A, Zoumpourlis V. Oncol Rep 2012 Dec;28(6):2200-4. - A magnetic resonance imaging study of hippocampal, amygdale and subgenual prefrontal cortex volumes in major depression subtypes: melancholic versus psychotic depression. Vassilopoulou K, Papathanasiou M, Michopoulos I, Boufidou F, Oulis P, Kelekis P, Rizos E, Nikolaou C, Pantelis C, Velakoulis D, Lykouras L.J Affect Disord 2013 April 5;146(2):197-204. Doi: 10.1016/j.jad.2012.09.003. Epub 2012Sep25. - Risperidone-induced acute eosinophilic pneumonia. Rizos E, Tsigkaropoulou E, Lambrou P, Kanakaki M, Chaniotou A, Alevyzakis E, Liappas I. In Vivo 2013 Sep-Oct;27(5):651-3. - Peripheral blood lymphocytes from patients with bipolar disorder demonstrate apoptosis and differential regulation of advanced glucation end products and S100B. Moutsatsou P, Tsoporis JN, Salpeas V, Bei E, Alevizos B, Anagnostara C, Izhar S, Proteau G, Rizos E, Hatziagelaki E, Toumpoulis IK, Rizos IK, Parker TG, Clin Chem Lab Med 2014Feb 5. pii: /j/cclm-ahead-of-print/cclm-2013-0978/cclm-2013-0978.xml.doi: 10.1515/cclm-2013-0978. [Epub ahead of print]. - A longitudinal study of alterations of hippocampal volumes and serum BDNF levels in association to atypical antipsychotics in a sample of first-episode patients with schizophrenia. Rizos E, Papathanasiou MA, Michalopoulou PG, Laskos E, Mazioti A, Kastania A, Vasilopoulou K, Nikolaidou P, Margaritis D, Papageorgiou C, Liappas I. PLoS One 2014 Feb 13;9(2):e87997. Doi: 10.1371/journal.pone.0087997.eCollection 2014. - Eosinophilia Associated With Olanzapine. Tournikioti K, Douzenis A, Antoniadou A, Papazahos K, Moschos C, Papageorgiou C, Rizos EN. Clin Psychopharmacol. 2016 Apr;36(2):180-1. doi: 10.1097/JCP.0000000000000481. - Acute Necrotizing Pancreatitis Following Olanzapine Treatment and 759C/T Polymorphism of HTR2C Gene: A Case Report. Rizos E, Tournikioti K, Alevyzakis E, Peppa M, Papazaxos K, Zorbas G, Michopoulos I, Liappas I, Papageorgiou C, Douzenis A. In Vivo. 2015 Sep-Oct;29(5):529-31. - Let-7, mir-98 and mir-183 as biomarkers for cancer and schizophrenia [corrected]. Rizos E, Siafakas N, Katsantoni E, Skourti E, Salpeas V, Rizos I, Tsoporis JN, Kastania A, Filippopoulou A, Xiros N, Margaritis D, Parker TG, Papageorgiou C, Zoumpourlis V. PLoS One. 2015 Apr 9;10(4):e0123522. doi: 10.1371/journal.pone.0123522. eCollection 2015. - The effect of patient anxiety and depression on motion during myocardial perfusion SPECT imaging. Lyra V, Kallergi M, Rizos E, Lamprakopoulos G, Chatziioannou SN. BMC Med Imaging. 2016 Aug 22;16(1):49. doi: 10.1186/s12880-016-0153-9. - miRNAs and their role in the correlation between schizophrenia and cancer (Review). 4 Rizos E, Siafakas N, Skourti E, Papageorgiou C, Tsoporis J, Parker TH, Christodoulou DI, Spandidos DA, Katsantoni E, Zoumpourlis V. Mol Med Rep. 2016 Dec;14(6):4942- 4946. doi: 10.3892/mmr.2016.5853. Epub 2016 Oct 14. Review - miRNAs and their role in the correlation between schizophrenia and cancer (Review). Rizos E, Siafakas N, Skourti E, Papageorgiou C, Tsoporis J, Parker TH, Christodoulou DI, Spandidos DA, Katsantoni E, Zoumpourlis V.Mol Med Rep. 2016 Dec;14(6):4942- 4946. doi: 10.3892/mmr.2016.5853. Epub 2016 Oct 14. Review - Clozapine Associated with Autoimmune Reaction, Fever and Low Level Cardiotoxicity - A Case Report. Gerasimou C, Vitali GP, Vavougios GD, Papageorgiou C, Douzenis A, Kokoris SI, Liappas I, Rizos E. In Vivo. 2017 Jan 2;31(1):141-143 .Tsamakis K, Rizos E, Manolis A, Chaidou S, Kympouropoulos S, Spartalis E, Spandidos DA, Tsiptsios D, Triantafyllis A. [Comment] COVID-19 pandemic and its impact on mental health of healthcare professionals. ExpTher Med. April 2020. doi:10.3892/etm.2020.8646

Tsamakis K, Triantafyllis A, Tsiptsios D, Mueller C, Tsamakis C, Chaidou S, Spandidos DA, Fotis L, Economou M, Rizos E. COVID‑19 related stress exacerbates common physical and mental pathologies and affects treatment (Review). ExpTher Med. April 2020. doi:10.3892/etm.2020.8671

Tsamakis K, Gavriatopoulou M, Schizas D, Stavrodimou A, Mougkou A, Tsiptsios D, Sioulas V, Spartalis E, Sioulas AD, Tsamakis C, Charalampakis N, Mueller Ch, Arya D, Zarogoulidis P, Spandidos DA, Dimopoulos MA, Papageorgiou C, Rizos E. Oncology during the COVID‑19 pandemic: challenges, dilemmas and the psychosocial impact on cancer patients (Review). Oncol Lett. May 2020. doi:10.3892/ol.2020.11599

Επιπλέον είναι ερευνητής και συμμετέχει σε πολυκεντρικές Ευρωπαϊκές ψυχοφαρμακολογικές μελέτες (RIS-INT-87, OPZIMA κλπ) The World Journal of Biological Psychiatry, Acta Neuropsychiatrica, Annals of General Psychiatry, Acta Psychiatrica Scandivavica, Cinical Psychopharmacology and Neuroscience, Psychological Medicine, Psychopharmacology) και εθνικών πολυκεντρικών ερευνητικών μελετών.

Διεθνείς Θέσεις

Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρείας “European Scientific Association on Schizophrenia and other Psychosis (ESAS). Εθνικός εκπρόσωπος της “European Union of Consultation - Liaison Psychiatry and Psychosomatics (EACLPP)”. Είναι Πρόεδρος της ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΨΥΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (Δ.Ε.Ε.ΑΛ.ΨΥ.ΣΩ.Ν) «INTERNATIONAL SOCIETY FOR RESEARCH OF INTERPLAY BETWEEN MENTAL AND SOMATIC DISORDERS (I.S.R.I.M.S.D)» Συμμετέχει σε Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίων που αφορούν θέματα Μοριακής Ιατρικής στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Πανευρωπαϊκή Ένωση Συμβουλευτικής Ψυχιατρικής, Μέλος της Ευρωπαϊκής Ψυχιατρικής Εταιρίας και μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διασυνδετικής Ιατρικής. Είναι Αξιολογητής διεθνών ιατρικών περιοδικών (Biological Psychiatry, Schizophrenia Research, Psychiatry Research, Journal Clinical of Psychopharmacology, European Neuropsychopharmacology.

Λάκων εξ επιλογής

Ο Ιατρός Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστημίου Αθηνών είναι σύζυγος της εκ Σπάρτης Δικηγόρου Αθηνών Τώνιας Πρίμπα κόρης του τ. Τραπεζικού Γεωργίου Πρίμπα και της Επιτ. Γυμνασιάρχου-Φιλολόγου Άννας Καλκίνη - Πρίμπα και αν και γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα η Σπάρτη αποτελεί για αυτόν την εξ επιλογής του όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ιδιαίτερη πατρίδα του.